หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


หลักสูตร ผู้จัดการมือใหม่... ปั้นได้ // New Manager to Professional Managef Public โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดา

 
สัมมนา วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561 สมัครหลักสูตรสัมมนานี้


N e w   M a n a g e r  
 
 

ผู้จัดการมือใหม่ปั้นได้

ออกแบบหลักสูตรโดย...อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร

 

 
 
 
หลักสูตร ผู้จัดการมือใหม่... ปั้นได้    
 
พิเศษมาก ๆ !!! เพื่อให้เก่งและได้ผลต่อเนื่อง 
 
 
N e w   M a n a g e r  
 
 

 

อยากเก่ง อยากเติบโต อยากเป็นผู้จัดการแบบมืออาชีพ คิดเก่ง ทำได้...

หลักสูตรนี้ จัดเต็ม และจัดได้ตามที่คุณต้องการ...  :)

เรียนรู้วิธีบริหารงาน บริหารคน วิธีคิดและเครื่องมือที่มีประสิทธิผลสำหรับผู้จัดการ
หลักสูตรนี้ ออกแบบมาสำหรับผู้จัดการมือใหม่ ที่เพิ่งรับตำแหน่งผู้จัดการใหม่ ๆ

 

และสำหรับ Supervisor หรือ หัวหน้างาน ที่ยังขาดความมั่น หรือยังไม่แน่ใจว่าบทบาทหรือหน้าที่สำคัญของผู้จัดการของเรา มีอะไรที่เราควรทำ และให้ความสำคัญ

 

แน่นอนว่าการขึ้นตำแหน่งที่สูงขึ้น เกิดจากผลงานที่ยอดเยี่ยม

แต่เมื่อคุณอยู่ในตำแหน่งผู้จัดการ สิ่งที่คุณต้องทำ คือ ต้องบริหารงาน บริหารทีมงาน และผลิตผลงานที่ยอดเยี่ยม...

 

   

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน ที่มีต่อ ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานที่เกี่ยวข้อง และลูกค้า


2.
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคการติดต่อสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล


3.
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ทักษะในการบริหารงานภายในและภายนอกหน่วยงาน ให้เป็นทีมงานคุณภาพได้อย่างเหมาะสม


4.
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการสอนงานและการ Feedback ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างเหมาะสม


5.
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมงาน และนำมาสร้างแผนในการพัฒนาทักษะพนักงาน และพัฒนาองค์กรได้

 

 

ส่วนที่กรอบแนวคิด การบริหารงาน บริหารคน Task and Team


แนวคิดการบริหารงาน บริหารคน สำหรับผู้จัดการมือใหม่ สู่มืออาชีพ

• 5 Levels of Leadership

*       Level 1 มีความรับผิดชอบ

*       Level 2 สร้างความสัมพันธ์เก่ง

*       Level 3 สร้างผลลัพธ์ / ผลงานเก่ง

*       Level 4 สร้างผู้นำรุ่นถัดไป

*       Level 5 เป็นที่เคารพนับถือ ผู้คนศรัทธา

 

 บทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการที่ประสบความสำเร็จ


 •
พัฒนา EQ เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ
                             

 

ส่วนที่ 2 กลยุทธ์สร้างพัฒนาทีมงาน Learning Model 70:20:10

*     การพัฒนาและสร้างทีมงานด้วย เรียนรู้แบ70:20:10

 

*     สร้างพนักงานมีความผูกพันในการทำงานด้วย Employee Engagement

 

*     Happy 8

o   Happy Body + Happy Heart + Happy Relax + Happy Brain +

o   Happy Soul + Happy Money + Happy Family + Happy Society

 

*     การเรียนรู้แบบ 70:20:10 กับ Business Outcome สร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจ

ส่วนที่ 3 สร้างเป้าหมาย ท้าทาย KPI ด้วยเครื่องมือโค้ช

 

*     สร้าง Vision ที่ท้าย กับความเชื่อที่ทรงพลัง “เราทำได้”

*     เรียนรู้กลยุทธ์ภาวะผู้นำ DMG (Direction & Motivation & Guidance)

*     ขับเคลื่อน KPI ด้วย 6Ds

(Define + Design + Deliver + Drive + Deploy+ Document)ส่วนที่ 4 สร้างการสื่อสารด้านบวก ด้วย Positive Communication

 

ภาษาการสื่อสาร มีผลต่อสมองการรับรู้ของมนุษย์
เรียนรู้การสื่อสาร ที่สั้น กระชับ ชัดเจน รับรู้ได้ ทำงานได้
ออกแบบการสื่อสารที่ให้พลัง ช่วยทำให้ทีมงาน เต็มใจ เต็มที่ เต็มพลังในการทำงานเป็นทีม

 

ส่วนที่ 5 การบริหารผลการปฏิบัติงาน และการให้ Positive Feedback


ออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้วย 5W 1H ( What Who When Where Why How)
เครื่องมือในการประเมิน (การสังเกต การสัมภาษณ์ และแบบประเมินผลการทำงาน)
เทคนิคและเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 

สรุปการเรียนรู้ด้วย   I Learn + I Feel + I will

สร้าง One Action One Commitment

 

กิจกรรมต่อเนื่องอีก 2 สัปดาห์

มอบหมายการบ้านผู้เรียนนำความรู้ไปบริหารทีมงาน และสร้างความเปลี่ยนแปลง

สร้างผลงานที่ดีเยี่ยมให้เกิดขึ้นใน 2 สัปดาห์

 

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ

  • แนวคิดการบริหารงาน บริหารคน และการสื่อสารด้านบวก
  • เรียนรู้ภาวะผู้นำ ที่ทรงพลัง สร้างทีมคุณภาพ และการพัฒนา EQ เพื่อเสริมสร้างความสุขให้พนักงาน
  • เรียนรู้กลยุทธ์ 70:20:10 เพื่อสร้างทีมคุณภาพ ที่พร้อมต่อการเรียนรู้และพัฒนาอย่างแข็งแรง
  • สร้าง   KPI    ที่ท้าทาย และเชื่อมั่นว่า “เราทุกคนทำได้”

วิทยากร :  คุณทวีวรรณ กมลบุตร

 

ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน (9.00-16.00 น.)

 

ทีมงาน Top Service Training

ความตั้งใจและความมุ่งมั่นของเรา คือส่งมอบความรู้ใหม่และประสบการณ์ด้านบวก เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง ในสังคมที่ช่วยต่อยอดและพัฒนาองค์กร ให้แข็งแกร่งและแข่งขันได้อย่างดีเยี่ยม

 

สามารถติดต่อจองหลักสูตรได้ที่  ทีมงาน Top Service Training.

Tel.: 087 970 1212, 080 183 9090, 089 920 1312 หรือ 02-926-6886                     

Email: cs@topservicetraining.com     

www.topservicetraining.com

 
สมัครหลักสูตรสัมมนานี้
จำนวนผู้เข้าชม: 714 ท่าน