หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผล สำหรับหัวหน้างาน

 
สัมมนา วันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 สมัครหลักสูตรสัมมนานี้


 

 Communication Skill 

 

 

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผล
สำหรับหัวหน้างาน
ออกแบบโดยคุณทวีวรรณ กมลบุตร
การสื่อสารและการประสานงานในปัจจุบัน เป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็นมากสำหรับการเป็นหัวหน้างาน เพราะเราต้องใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ทุก ๆ วันในการทำงาน ดังนั้น เพื่อให้เราสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิผล การให้ความสำคัญ เพื่อเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของการสื่อสารและการประสานงาน จะช่วยเป็นเครื่องมือดี ๆ ที่ช่วยผู้จัดการหรือหัวหน้างาน ได้เป็นอย่างดี
หัวหน้างาน ผู้จัดการ จำเป็นมีการวางแผน มีเป้าหมาย และต้องสื่อสารส่งต่อไปยังทีมงาน เพื่อโน้มน้าวและสร้างพลังของทีมทำงานอย่างมีประสิทธิผล วิธีการสื่อสารทีดี เป็นพื้นฐานต่อจากนั้น คือการพัฒนาคน และบริหารคน ซึ่งหัวหน้างานแต่ละคนจะมีวิธีการดูแลและบริหารที่แตกต่างกันการที่จะดูแลลูกน้องให้ได้ทั้งใจ... ได้ทั้งงาน ขึ้นอยู่กับวิธีการของแต่ละคน คนที่รู้จักใช้จุดแข็งของตัวเองและพนักงาน จะช่วยสร้างกลยุทธ์การบริหารที่ยอดเยี่ยมได้ ที่สำคัญ คนที่เป็นหัวหน้างาน ต้องรู้จักใช้จุดแข็งและหมั่นพัฒนาศักยภาพของตนอยู่เสมอเหมือนเรามีอาวุธ ที่พร้อมใช้ได้ทุกสถานการณ์ ใช้เมื่อใด ก็ได้ผล
 
เนื้อหาการเรียนรู้
ü 5C for Supervisory Skill
*       Communication
*       Coordination
*       Coaching
*       Creativity
*       Commitment
 
 • เทคนิคการสื่อสาร
  • การฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อสร้างประสิทธิผลในงาน
  • เครื่องมือการสื่อสารของผู้นำ
  • การให้รางวัลและแรงจูงใจ
  • การโน้มน้าวสร้างพลัง
  • การสื่อสารอย่างผู้นำ
  • เทคนิคการฟังเชิงรุก
 
ü เทคนิคการประสานงาน
§ การประสานงานที่มีประสิทธิผล ช่วยทำให้งานง่ายขึ้น
§ อุปสรรคในการประสานงาน สามารถจัดการได้
§ การประสานงานที่ดี คือการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
§ กำหนด OLA ในการทำงานร่วมกันภายในองค์กร
§ กำหนด การเลื่อนระดับการตัดสินใจให้หัวหน้า หรือผู้มีอำนาจตัดสินใจ
§ กำหนด ให้การประสานงาน มีผู้รับผิดชอบในสายงานอย่างชัดเจน
§ การประสานงาน สร้างรอยต่อการประสานงานที่ราบรื่นระหว่างทีมงาน
ü เทคนิคการสื่อสารและประสานงานสำหรับการบริหารจัดการ
 
*         การมอบหมายงาน
*         การปรึกษาหารือ
*         การสอนงาน
*         การสั่งงาน
*         เทคนิคการติดตามงานที่มีประสิทธิภาพ
 
เรียนรู้ผ่าน Case Study และ workshop ทุกช่วงการสัมมนา
 


ทวีวรรณ  กมลบุตร

Certified Strengths Coach “GALLUP”

 

ทีมงาน Top Service Training

ความตั้งใจและความมุ่งมั่นของเรา คือส่งมอบความรู้ใหม่และประสบการณ์ด้านบวก เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง ในสังคมที่ช่วยต่อยอดและพัฒนาองค์กร ให้แข็งแกร่งและแข่งขันได้อย่างดีเยี่ยม

สามารถติดต่อจองหลักสูตรได้ที่  ทีมงาน Top Service Training

Tel.: 087 970 1212, 080 183 9090, 089 920 1312 หรือ 02-926-6886                     

Email: cs@topservicetraining.com     

www.topservicetraining.com

 

ขอขอบคุณมากค่ะ... ที่ให้ความสนใจ และติดต่อสอบถามหลักสูตรกับเรา...ขอขอบคุณจากใจค่ะ...

 

 

สมัครหลักสูตรสัมมนานี้
จำนวนผู้เข้าชม: 554 ท่าน