หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


หลักสูตร Service Excellence & Service Improvement (สร้างสรรค์บริการให้ล้ำหน้าคู่แข่ง)

 
สัมมนา วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2555 สมัครหลักสูตรสัมมนานี้


หลักสูตร Service Excellence & Service Improvement                                                                        

(สร้างสรรค์บริการใหม่ ๆ น่าประทับใจ... ก้าวไกลเหนือคู่แข่ง)    
 
ออกแบบหลักสูตร โดย วิทยากร คุณทวีวรรณ กมลบุตร  
 
การบริการลูกค้า เป็นงานที่มีความสำคัญและมีคุณค่าต่อลูกค้า ต่อองค์กร และต่อความภาคภูมิใจของผู้ให้บริการ ดังนั่นองค์กรธุรกิจ หรือหน่วยงานต่างๆจึงมุ่งให้ความสำคัญต่อการบริการลูกค้าเพิ่มสูงขึ้นนอกเหนือจากนี้การบริการลูกค้ายังหมายถึงการบริการลูกค้าภายใน และภายนอกองค์กร ดังนั้น พนักงานช่วยมีวิธีคิดใหม่ ๆ ในการหาวิธีการใหม่ ๆ เพื่อบริการลูกค้าได้มืออาชีพมากขึ้น  
                                                                               
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
      - พนักงานบริการ / Supervisor / Manager ที่ดูแลบริหารงานด้านบริการ
 
หัวข้อสัมมนา
 
8.30 – 9.00 ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
9.00 – 9.10   ผู้จัดกล่าวเปิดสัมมนา
9.10 – 10.30 เริ่มเรียนรู้ การวิธีคิดและกิจกรรมการเรียน การสอน
 • เปิดการเรียนรู้ ด้วยศักยภาพของสมองซีกซ้าย และซีกขวา
 •  
 • Workshop:    กิจกรรม The Cut
 • เขียนการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานใหม่ ๆ ดี ๆ
 • เรียนรู้ คิดบวก + อารมณ์ดี ช่วยเสริมศักยภาพงานบริการที่เป็นเลิศ  
 •  
 • Workshop:  ลองคิดบวก ด้วยการตั้งคำถามและหาคำตอบใหม่ๆ  
 •  
 • วัดสุขภาพบริการ 5 ขั้นตอนสำคัญ
*   Customer Database Management
*   Service Design
*   Service Operation
*   Complaint Management
*   Service Improvement    
 
10.30 – 10.45 พัก ดื่มกาแฟ – ชา และขนม
10.45 - 12.00
 • การสร้าง Service Champion ให้เกิดขึ้น
 •  
 • Workshop:  กิจกรรม ผลการทำงานดี ๆ สร้างได้ เรียนรู้ผ่าน Matching Game
 •  
 • การบริหารจัดการคำตำหนิของลูกค้าเพื่อสร้างคุณค่างานบริการ
- ติดตามการให้บริการลูกค้า ครอบคองปัญหาและเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับลูกค้า
- เทคนิคการจัดการคำร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ
- การรับฟังลูกค้าด้วยความเข้าใจ เห็นใจ
- การสร้างความรู้สึกที่ดีขึ้นให้กับลูกค้า
Workshop: ระดมสมอง ปัญหาที่เราพบจริงในงานปัจจุบัน + หาวิธีการใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหา
12.00 – 13.00 ทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30
 • Workshop: กิจกรรม ปลูกต้นไม้ ระบายสี เรียนรู้วิธีการบริการด้วยใจ สร้างสีสันการให้ด้วยต้นไม้สร้างสรรค์
 •  
 • การสร้าง Service Improvement
 •  
 • Workshop:  เกม จราจร เรียนรู้วิธีคิดในการแก้ไขปัญหาด้วยเกมจราจร
 •  
 • ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการบริการที่เป็นเลิศ ด้วยการสื่อสารง่าย ๆ ของ Think & Speak

   

 • Workshop: เขียน Think & Speak และลองจับคู่พูดกับเพื่อนในห้อง
14.30 – 14.45 พัก ดื่มกาแฟ ชา และขนม
14.45 – 16.00
 • เริ่มกลยุทธ์ CRM & CEM อย่างชาญฉลาด
 •  
 • Workshop:  "Customer Experience Management" หรือ "CEM" อย่างเข้มข้น เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้จริง :)
*** ให้การบ้านผู้เรียน 2 สัปดาห์ ผู้ที่ส่งการบ้าน นำความรู้ไปใช้จริง ได้รับรางวัลเป็นหนังสือดี ๆ 1 เล่ม สำหรับการบ้านที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในงานดี ๆ ได้เกิดขึ้นจริง... เรียนแล้วนำมาใช้จริง... รับรางวัลดี ๆ 1 เล่ม ***
 
ภาพบรรยากาศการเรียน การสอน ของโปรแกรมการจัดหลักสูตร สัมมนาค่ะ... :)
 
มีกิจกรรมเดี่ยวและกลุ่มเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ร่วมกัน
 
ทฤษฎี35 %  +  กิจกรรม65 % 
กิจกรรมที่ทำให้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ให้มุมมองด้านบวกที่สร้างความประทับใจ
กิจกรรมปลูกต้นไม้เริ่มต้นการเป็นผู้สร้างผู้ให้และผู้รับอย่างมีความสุขและกิจกรรมอื่นๆ
 
ผู้ที่สนใจ สามารถจองหลักสูตร ได้ที่คุณบี (คุณนิภาพรรณ  กมลบุตร) 
 
ติดต่อ  089-920-1312  // 087-970-1212 //  02 - 926 - 6886
 
 
ขอขอบคุณมากค่ะ... ที่ให้ความสนใจและติดต่อสอบถามหลักสูตรกับเรา...ขอขอบคุณจากใจค่ะ
 
ทีมงาน Top Service Training
 
ผู้ที่สนใจ สามารถจองหลักสูตร ได้ที่ ทีมงาน Top Service Training

ติดต่อ 089-920-1312  หรือ  087-970-1212  หรือ  02 - 926 - 6886

 
              topsvtraining@hotmail.com  
 
              public@topservicetraining.com   
 
ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน (9.00-16.00 น.)
 
Workshop : แน่นไปด้วยสาระ ความรู้ รอยยิ้ม ความสุข ให้ผู้เข้าสัมมนานำกลับบ้านได้เต็มกระเป๋า

 ติดต่อจองสัมมนากับ Top Service Training  ที่ M: 089 - 920 - 1312 / M : 087 0 970 - 1212

www.topservicetraining.com

For Better Life... You Better Change..  

 

สมัครหลักสูตรสัมมนานี้
จำนวนผู้เข้าชม: 277 ท่าน