หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


เทคนิคการพิชิตใจลูกค้าทางโทรศัพท์ (Telesales)

 
สัมมนา วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2555 สมัครหลักสูตรสัมมนานี้


การขายทางโทรศัพท์สร้างความประทับใจ ใส่ใจบริการ ผสานผลสำเร็จ
 
vโทรศัพท์เป็นอุปกรณ์และวิธีการสื่อสารที่สามารถ นิยามได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายไปแล้ว ซึ่งสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการนัดหมาย การเตรียมความพร้อม อุ่นเครื่อง ก่อนพบเจอกันในสนามจริง
vหากเรามองไปรอบตัว จะเห็นว่าคนส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์เป็นกิจวัตรประจำวัน ตั้งแต่เด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ ใส่ใจกับความสะดวกแต่ด้านประโยชน์นั้นก็ขึ้นอยู่กับประเภทของกิจกรรม เช่น นักขาย จะเน้นเป็นช่องทางการสื่อสารที่สะดวก รวดเร็ว ชัดเจน
vการนำเสนอ นัดหมาย ทางโทรศัพท์จึงมีความจำเป็นต้องมีเทคนิค และวิธีการบริหารจัดการให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดในแต่ละช่วงเวลา
vที่สำคัญ พนักงานขายสินค้าทางโทรศัพท์นั้น เป็นที่เข้าใจตรงกันว่าต้องใช้ความสามารถทางวาจา เพื่อโน้มน้าวให้ลูกค้าเชื่อมั่น ด้วยน้ำเสียงเป็นหลัก และสุ่มเสี่ยงกับการถูกปฏิเสธได้ตลอดเวลา ดังนั้นหัวใจสำคัญของพนักงานกลุ่มนี้ต้องเน้นเรื่องความมีวินัยกับเป้าหมาย
vเชื่อมั่นได้เลยว่ากลุ่มคนที่สามารถผ่านด่านการเป็นพนักงานขายทางโทรศัพท์ได้แล้วนั้น สอบผ่านการเป็นพนักงานขายมืออาชีพได้อย่างแน่นอน กับอนาคต “นักขายมือทอง” ขององค์กร
  1. เพี่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จัก เข้าใจ นิยามการเป็นนักขายทางโทรศัพท์ (tele sales) อย่างถูกต้อง
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรัก เชื่อมั่นกับอาชีพที่ตนเลือกทำ อย่างภาคภูมิใจ
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นแนวทางการบริหารงานขายทางโทรศัพท์อย่างเป็นระบบ
  4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีเทคนิค และวิธีการชนะใจลูกค้าอย่างเป็นธรรมชาติ ในสไตล์ตัวเอง
  5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรัก ศรัทธา และกระตือรือร้นพัฒนาตนเองให้มุ่งเป็นพนักงานขายที่ดี

 

{กิจกรรมแนะนำตัวเอง….ด้วยการทักทาย แนะนำ เลือกชี้ มีความกระปรี้กระเปร่า
 
{สำรวจความเห็นของตนเองกับ คำถามเหล่านี้
·    นิยามงานขายทางโทรศัพท์ของตนเองอย่างไร ?
·    วัดระดับการรักในงานขายของคุณ ว่ามีมากเพียงใด ?
·    กับดักทางความคิดที่สกัดกั้น ไม่ได้โชว์ความสามารถด้านงานขายทางโทรศัพท์
·    เทคนิคการเอาชนะกับดักเพื่อก้าวข้ามอย่างสร้างสรรค์(Work Shop)
{เทคนิคการเปิดใจลูกค้า…ให้ประทับใจ ไร้ข้อกังวล สนใจพิชิตทางโทรศัพท์
·    เรียนรู้พฤติกรรมของมนุษย์
·    สร้าง “คีย์เวิร์ด” โดนใจ ไว้ในกระเป๋า
·    นำมาจัดเป็นหมวด พร้อมใช้งาน
·    นำเสนอคุณค่าของตัวเองและองค์กร ในมุมมองที่ลูกค้าคาดหวังด้วยคำสำคัญ “Key Word”
{เทคนิคการสื่อสาร…ได้ทั้งใจและงาน
·    นำเสนอคุณค่า ของตัวเอง สินค้า และองค์กร ในมุมมองที่…ตรงใจ ใส่ใจความต้องการ
·    สื่อสารด้วยทัศนคติ “Yes” และมีความสุขในการสื่อสารอย่างจริงใจ
·    สรุปสัญญาณร่วมกัน…รวบรวมสรุปสาระสำคัญ ด้วยการ…สะท้อนข้อความกับลูกค้า
  
ช่วงบ่าย
{วางแผนการขายทางโทรศัพท์อย่างไร? ให้ประสบความสำเร็จ
·         เทคนิค 5 W 1H (What,Where,When,Why,Who,How)   
·         เทคนิคการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างสร้างสรรค์
·         เทคนิคการตั้งเป้าหมายกับการติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์
·         เทคนิคการเขียนสคริปเตรียมคู่มือไว้ให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย(Work Shop)
{สร้างคัมภีร์…ด้วยการฝึกปฏิบัติการติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ (Role Playing)
·    วางกรอบการสนทนา 2 นาที กับหัวข้อเหล่านี้(ลูกค้า,สินค้า,วิธีการพูด และวัตถุประสงค์ครั้งนี้ที่ยกหู)
·    เทคนิคเปิดการสนทนาด้วย Key Word สำคัญ (บอกคุณค่าขององค์กร)
·    เทคนิคการเก็บข้อมูลด้วย Checklist ความต้องการ
·    เทคนิคกการเช็คสัญญาณความสนใจลูกค้า (กับสิ่งที่เรากำหนด)
·    การฝึกปฏิบัติการติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ด้วยสคริป (Role Playing)
ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
üพนักงานขายทางโทรศัพท์                        aผู้จัดการทีมงานขาย
üพนักงานขาย                                                a ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด
แนวทางการอบรมของหลักสูตร
      | การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) เพื่อทำให้สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที
            เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว
 
      | การฝึกอบรม มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
§ การบรรยาย : เนื้อหาใกล้ตัวเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ ด้วยการ ฟัง คิด ถาม เขียน  
§ Work Shop : เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนด้วยความกระตือรือร้น
§ การนำเสนอ : ฝึกฝนการแสดงออกและการทำงานเป็นทีมด้วยทีมเวิร์ค
§ การตอบคำถาม : กระตุ้นให้ผู้ฝึกอบรมได้คิดและแสดงความคิดเห็นด้วยความสนุก
 
      | กำหนดแนวทางเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม นำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนด้วยตัวเอง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติซ้ำๆ  
            จนกลายเป็นธรรมชาติ
 
ได้รับคัมภีร์การบริหารงานขาย (ฉบับการฝึกฝนสไตล์ตัวเองกลับไปฝึกฝน)
      | การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) เพื่อทำให้สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที
            เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว
 
      | การฝึกอบรม มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
* Adult Learning การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์
*  Ice break การละลายพฤติกรรมด้วยการรู้จัก ชื่นชมตัวเอง
*  Sharing การบรรยายเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
*  Work Shop การสร้างความเข้าใจด้วยตัวเอง
*  Coaching การให้มุมมอง ใช้คำถาม เพื่อดึงศักยภาพของท่าน           
*  Role Playing การจำลองสถานการณ์ให้เห็น/ฝึกจริง
*  Goal การมีเป้าหมายร่วมกันในการเรียนรู้/พัฒนาทีมงาน
 
      | กำหนดแนวทางเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม นำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนด้วยตัวเอง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติซ้ำๆ  
            จนกลายเป็นธรรมชาติ
  
รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
ภาพรวมของหลักสูตร 
o   ทำให้รักสนุกกับงาน และทำงานด้วยใจรัก เพื่อตัวเอง
o   ทำให้ตระหนักถึงกระบวนการทำงานอย่างเชื่อมั่นด้วยตัวเอง
o   สร้างระบบการทำงานด้วยแนวความคิดของตัวเอง
o   เน้นการทำงานพื้นฐานให้ครบถ้วนด้วยตัวเอง
ประเด็นที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในคลาส
o   กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
o   กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (อย่างไม่กังวล)
o   กระตุกด้วยกรณีศึกษาใกล้ตัวมาช่วยกัน Workshop
o   กระตุ้นให้เกิดการท้าทายกับกระบวนการนำไปฝึกฝน เช่น การกล้าเขียนแผน กล้านำเสนอกล้าปรึกษาหัวหน้า และกล้าลงมือทำ สำคัญสุดกล้ายอมรับผลของการกระทำ

Workshop :

แน่นไปด้วยสาระ ความรู้ รอยยิ้ม ความสุข ให้ผู้เข้าสัมมนานำกลับบ้านได้เต็มกระเป๋า

 

สอบถามเพิ่มเติม
ทีมงาน Top Service Training
 
 
 
ติดต่อ 087-970-1212, 089-920-1312 (ทุกวัน)
 
สอบถามเพิ่มเติม e-mal cs@topservicetraining.com / topsvtraining@hotmail.com

 

ขอขอบคุณมากค่ะ... ที่ให้ความสนใจ และติดต่อสอบถามหลักสูตรกับเรา...ขอขอบคุณจากใจค่ะ...

 
ทีมงาน Top Service Training 
สมัครหลักสูตรสัมมนานี้
จำนวนผู้เข้าชม: 520 ท่าน