หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ สำหรับมือใหม่ (หลักสูตร 2 วัน)

 
สัมมนา วันพุธ ที่ 25 – วันพฤหัสบดี 26 มกราคม 2555 สมัครหลักสูตรสัมมนานี้


Train the Trainer (Beginner to Professional)
 
 หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ  สำหรับมือใหม่ (หลักสูตร 2 วัน)
 
การถ่ายทอดความรู้ เป็นสิ่งที่สร้างคุณค่าให้กับกลุ่มผู้เรียน ให้ได้รับความรู้ใหม่ มีทักษะ และมีทัศนคติเชิงบวกเพิ่มมากขึ้น การเรียนรู้ที่ดีต้องทำให้เกิดการปฏิบัติ ยินดีนำไปใช้ นำไปฝึกฝน โดยไม่ต้องมีใครมาบังคับ ที่สำคัญผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ ต้องมีเทคนิค ต้องเข้าใจพฤติกรรมของกลุ่มผู้เรียนรู้ที่แตกต่างกัน มีไหวพริบ การเตรียมพร้อม และเครื่องมือการถ่ายทอดความรู้ที่พร้อมต่อยอดในการสร้างศักยภาพของการเป็นวิทยากรมืออาชีพได้อย่างต่อเนื่อง และหลักสูตรนี้ได้ออกแบบมาช่วยสร้างอาวุธสำหรับอาชีพวิทยากรให้กับทุกท่านค่ะ
 
หลักสูตรนี้เหมาะกับ
 • ผู้ที่สนใจต้องการเริ่มต้นอาชีพวิทยากร
 • ผู้ที่เป็นวิทยากรภายในและต้องการสร้างศักยภาพให้กับตัวเอง
 • ผู้ที่ต้องการเรียนรู้และเพิ่มเทคนิคการเป็นวิทยากร
 • พนักงานที่เป็นวิทยากรภายในขององค์กร
 สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับเป็นพิเศษจากหลักสูตรนี้ 
 • รู้จุดเด่นและจุดแข็งของตัวเองได้ชัดเจนมากขึ้น
 • พัฒนา ทักษะและเพิ่มเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
 • สร้างหลักสูตรการสอนที่ตัวเองได้ถนัดได้อย่างมืออาชีพ
 • ได้รับหนังสือและชุดเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับวิทยากรมืออาชีพ
 • ฟรี หนังสือ Innovative Trainer วิทยากรนอก (กรอบ) อาจารย์ไชยยศ ปั้นสกุลไชย
สิ่งที่องค์กรจะได้รับเป็นพิเศษจากหลักสูตรนี้ 
 
องค์กรจะได้พนักงานที่มีทัศนคติด้านบวก มีแรงจูงใจในการพัฒนาตัวเองและเพื่อนร่วมงานดีขึ้น
พนักงานจะมีแนวทางในการพัฒนาตัวเอง และวิธีเพิ่มศักยภาพให้ตัวเองและทีมงานดีขึ้น
องค์กร จะได้องค์ความรู้ที่ถ่ายทอดและแบ่งปันกันในกลุ่มพนักงานให้เกิดความรู้ใหม่ เพื่อช่วยในการพัฒนางาน พัฒนาคน และส่งมอบบริการที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้า
 
วันที่ 1
 • คุณสมบัติของการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
 • จุดแข็งของวิทยากรที่ควรมีและจำเป็นต้องมี
 • เทคนิคการจัดการความตื่นเต้นของวิทยากร
 • หัวใจของการทำงานวิทยากร
 • บทบาทของวิทยากรสำคัญต่อความสำเร็จของใครบ้าง
 • ภาพรวมและกระบวนการฝึกอบรม
 • วิทยากร ต้องทำอะไรบ้าง
 • การเตรียมพร้อมของวิทยากร
 • เทคนิคสำคัญของวิทยากรมือใหม่
 • 7 ขั้นตอนการออกแบบและวางแผนหลักสูตรการสอน
 • กิจกรรมการเรียนรู้และฝึกฝน (ฝึกการนำเสนอ / การสอน คนละ 7-10 นาที) 1 รอบ
วันที่ 2
 • เคล็ดลับการออกแบบและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
 • เรียนรู้เทคนิควิทยากรยุคใหม่ ที่สอนให้เกิดประสิทธิผล
 • เทคนิคการใช้น้ำเสียง ภาษากาย และจิตวิทยาในการสอน
 • เครื่องมือสำคัญของวิทยากรมืออาชีพ
 • การใช้เกมและกิจกรรมในการฝึกอบรม
 • กิจกรรมการเรียนรู้และฝึกฝน (ฝึกการนำเสนอ / การสอน คนละ 7-10 นาที) 2 รอบ
 • My Commitments & Positive Feedback Book
กิจกรรมต่อเนื่องอีก2 สัปดาห์ให้โครงงานผู้เข้าร่วมสัมมนา
นำไปปฏิบัติให้เกิดผลจริงในองค์กรโดยวิทยากรยินดีให้คำปรึกษาต่อเนื่อง2 สัปดาห์
 
มีกิจกรรมเดี่ยวและกลุ่มเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ร่วมกัน
 
ทฤษฎี 40 %  +  เรียนรู้ผ่านกิจกรรม 60 % 
กิจกรรมที่ทำให้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ให้มุมมองด้านบวกที่สร้างความประทับใจ
วิธีการออกแบบหลักสูตร และฝึกเตรียมการสอน
ฝึกการตั้งคำถามกับผู้เรียนรู้ และบริหารจัดการห้องเรียนรู้
 
ทีมงาน Top Service Training
ความตั้งใจและความมุ่งมั่นของเรา คือส่งมอบความรู้ใหม่และประสบการณ์ด้านบวก เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง ในสังคมที่ช่วยต่อยอดและพัฒนาองค์กร ให้แข็งแกร่งและแข่งขันได้อย่างดีเยี่ยม
 
หากสนใจหลักสูตร กรุณาติดต่อ คุณนิภาพรรณ กมลบุตร ติดต่อ 089-920-1312 หรือ  086-970-9080 หรือ  087-970-1212  e-mail : topsvtraining@hotmail.com  หรือ  info@topservicetraining.com

 

วันที่สัมมนา
 วันพุธ ที่ 25 – วันพฤหัสบดี 26 มกราคม 2555
เวลา
 9.00 - 16.00 น.
สถานที่
อัตราค่าสัมมนา / ท่าน
15,000 บาท
โปรโมชั่น
Promotion :: สำหรับหลักสูตร วิทยากรมือใหม่ก้าวสู่มืออาชีพ
 
ราคาพิเศษ สำรองที่นั่งภายในวันที่ 20 มกราคม 2555  
 
รับส่วนลดทันที 10%
                                                                          
รายละเอียดอื่นๆ
*** ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200 % ***
รายละเอียดหลักสูตร:
www.topservicetraining.com
ใบลงทะเบียน:
www.topservicetraining.com
สอบถามเพิ่มเติม
089-920-1312, 087-970-1212, 086-970-9080 (ทุกช่วงเวลา)
หรือ
topsvtraining@hotmail.com  cs@topservicetraining.com

 

ขอขอบคุณมากค่ะ... ที่ให้ความสนใจ และติดต่อสอบถามหลักสูตรกับเรา...ขอขอบคุณจากใจค่ะ...
 
ทีมงาน Top Service Training
สมัครหลักสูตรสัมมนานี้
จำนวนผู้เข้าชม: 4588 ท่าน