หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


วิธีการชำระเงิน หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา

 

    วิธีการชำระเงิน  Inhouse Training

วิธีการชำระเงิน

- ชำระเต็มจำนวน จากยอดใบแจ้งหนี้ (ต่อรุ่น) ก่อนวันจัดอบรม 5-7 วัน
- สั่งจ่ายเช็คในนาม  บริษัท ท็อปเซอร์วิส  เทรนนิ่ง จำกัด   หรือชำระในนาม บจก. ท็อปเซอร์วิส เทรนนิ่ง
  ธนาคารกสิกรไทย สาขาบิ๊กซี บางใหญ่ บัญชีออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี   572-2-04377-6

- หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่อยู่ 59/313 หมู่ 1 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี 11140


- เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125552009940

    วิธีการชำระเงิน  Public Training 

ตารางคำนวนอัตราค่าบริการในรูปแบบ Public Training
อัตราค่าสัมมนารวมเอกสาร, อาหารว่าง และอาหารกลางวัน
(ราคาต่อ 1 ท่าน)
ประเภท  ค่าสัมมนา (บาท)   VAT 7%
(บาท) 
 หัก ณ ที่จ่าย3 %
(บาท) 
 รวมจ่ายสุทธิ(บาท)   กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย 3 % จ่ายเต็ม(บาท) 
ผู้สนใจทั่วไป             4,500.00                315.00                135.00            4,680.00             4,815.00
สมาชิกรายปี             4,200.00                294.00                126.00            4,368.00             4,494.00
อัตราค่าสัมมนารวมเอกสาร, อาหารว่าง และอาหารกลางวัน
(ราคาต่อ 1 ท่าน)
ประเภท  ค่าสัมมนา (บาท)   VAT 7%
(บาท) 
 หัก ณ ที่จ่าย3 %
(บาท) 
 รวมจ่ายสุทธิ(บาท)   กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย 3 % จ่ายเต็ม(บาท) 
ผู้สนใจทั่วไป             5,500.00                385.00                165.00            5,720.00             5,885.00
สมาชิกรายปี             5,200.00                364.00                156.00            5,408.00             5,564.00
อัตราค่าสัมมนารวมเอกสาร, อาหารว่าง และอาหารกลางวัน
(ราคาต่อ 1 ท่าน)
ประเภท  ค่าสัมมนา (บาท)   VAT 7%
(บาท) 
 หัก ณ ที่จ่าย3 %
(บาท) 
 รวมจ่ายสุทธิ(บาท)   กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย 3 % จ่ายเต็ม(บาท) 
ผู้สนใจทั่วไป             5,700.00                399.00                171.00            5,928.00             6,099.00
สมาชิกรายปี             5,500.00                385.00                165.00            5,720.00             5,885.00
อัตราค่าสัมมนารวมเอกสาร, อาหารว่าง และอาหารกลางวัน
(ราคาต่อ 1 ท่าน)
ประเภท  ค่าสัมมนา (บาท)   VAT 7%
(บาท) 
 หัก ณ ที่จ่าย3 %
(บาท) 
 รวมจ่ายสุทธิ(บาท)   กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย 3 % จ่ายเต็ม(บาท) 
ผู้สนใจทั่วไป             6,900.00                483.00                207.00            7,176.00             7,383.00
สมาชิกรายปี             6,500.00                455.00                195.00            6,760.00             6,955.00
อัตราค่าสัมมนารวมเอกสาร, อาหารว่าง และอาหารกลางวัน
(ราคาต่อ 1 ท่าน)
ประเภท  ค่าสัมมนา (บาท)   VAT 7%
(บาท) 
 หัก ณ ที่จ่าย3 %
(บาท) 
 รวมจ่ายสุทธิ(บาท)   กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย 3 % จ่ายเต็ม(บาท) 
ผู้สนใจทั่วไป             7,500.00                525.00                225.00            7,800.00             8,025.00
สมาชิกรายปี             7,200.00                504.00                216.00            7,488.00             7,704.00
อัตราค่าสัมมนารวมเอกสาร, อาหารว่าง และอาหารกลางวัน
(ราคาต่อ 1 ท่าน)
ประเภท  ค่าสัมมนา (บาท)   VAT 7%
(บาท) 
 หัก ณ ที่จ่าย3 %
(บาท) 
 รวมจ่ายสุทธิ(บาท)   กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย 3 % จ่ายเต็ม(บาท) 
ผู้สนใจทั่วไป            15,000.00             1,050.00                450.00          15,600.00            16,050.00
สมาชิกรายปี            14,500.00             1,015.00                435.00          15,080.00            15,515.00
อัตราค่าสัมมนารวมเอกสาร, อาหารว่าง และอาหารกลางวัน
(ราคาต่อ 1 ท่าน)
ประเภท  ค่าสัมมนา (บาท)   VAT 7%
(บาท) 
 หัก ณ ที่จ่าย3 %
(บาท) 
 รวมจ่ายสุทธิ(บาท)   กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย 3 % จ่ายเต็ม(บาท) 
ผู้สนใจทั่วไป            12,000.00                840.00                360.00          12,480.00            12,840.00
สมาชิกรายปี            11,000.00                770.00                330.00          11,440.00            11,770.00