หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


SMART Professional Presentation Skill ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ (2 วัน)

 

 

 

SMART Professional Presentation Skill

ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ  (2 วัน)

 

ออกแบบหลักสูตร โดยวิทยากร คุณทวีวรรณ กมลบุตร

 

ปัจจุบันโลกของธุรกิจมีการแข่งขันสูงและ

ต้องการคนทำงานที่เป็นมืออาชีพในตำแหน่งต่าง

ไม่ว่าของหน่วยงานหรือองค์กรใด ๆ ก็ตาม หากท่านมีความรู้

ความสามารถและชำนาญการในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง

ย่อมเป็นสิ่งที่ดีสำหรับท่านและองค์กร

 

นอกจากนี้ การนำเสนอสินค้า ผลงาน หรือแนวความคิด

ที่มีความน่าเชื่อถือและ ด้วยทักษะการนำเสนอหรือ Presentation Skill

แบบมืออาชีพ จัดเป็นทักษะที่สำคัญทักษะหนึ่งที่ จ

ะทำให้ท่านสามารถประสบความสำเร็จได้ ดังนั้น

หลักสูตรนี้จึงออกแบบเพื่อให้ท่านพัฒนาสามารถนำความรู้

ความสามารถ และความชำนาญของท่านผสมผสาน

เทคนิคการนำเสนอแบบมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ

สร้างความมั่นใจและได้เปรียบทางธุรกิจ

 

วันที่ 1

 • ความสำคัญของคุณค่าของการนำเสนอ
 • 3 เทคนิคการนำเสนอที่มีประสิทธิผล
 • การวางแผนและกำหนดเป้าหมายการนำเสนอ
 • ออกแบบการนำเสนอแบบมืออาชีพ
 • การเตรียมการและการศึกษาข้อมูลก่อนการนำเสนอ
 • ทำการบ้าน โดยทำความรู้จักกับผู้ฟัง
 • ทักษะการสื่อสารที่จำเป็น สำหรับการนำเสนอ
 • การเตรียมสื่อในการนำเสนอ
 • เทคนิคการใช้ภาษากาย และน้ำเสียงแบบมืออาชีพ
 • เคล็ดลับการพูดเพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ ด้วย Think & Speak

 

วันที่ 2

 • ให้นำเสนอด้วย Think & Speak ทีละคน และให้ Feedback
 • เรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์กับการสื่อสาร
 • เทคนิคการโน้มน้าวจูงใจ (PAJES)
 • ให้นำเสนอด้วย PAJES ทีละคน และให้ Feedback
 • เทคนิคการนำเสนอผู้บริหารด้วย (BEPS)
 • การจัดการคำถามที่อาจจะเกิดขึ้นจากกลุ่มผู้ฟัง
 • หัวใจสู่ความสำเร็จในการนำเสนอ

 

Workshop ที่หลากหลาย สร้างมุมคิด และวิธีการนำไปใช้จริงได้ง่ายขึ้น 

Workshop:

 

1.        ชมวีดีโอ ภาพการนำเสนอของบุคคลที่มีศักยภาพในการนำเสนอ

2.        ทำโจทย์ ระดมความคิดทักษะการนำเสนอที่ยอดเยี่ยม

3.        ต้นไม้ความคิดสร้างสรรค์ จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ กับการนำเสนอที่แตกต่าง

4.        รู้จักตัวเอง และรู้จักคนฟัง ด้วย workshop พิเศษ

5.        เขียนแผนพัฒนาการนำเสนอในรูปแบบของตัวเอง ที่สร้างจุดแข็งและพัฒนาให้ดีขึ้น

 

วิทยากรผู้สอน  คุณทวีวรรณ กมลบุตร

ระยะเวลาฝึกอบรม  2 วัน (9.00-16.00 น.)

 

กิจกรรมต่อเนื่องอีก 2 สัปดาห์ 

 

มอบหมายการบ้านให้ทำ Action Plan ในการพัฒนาการสื่อสารของตัวเองในรูปแบบต่าง ๆ

 

หมายเหตุ : หากคุณสามารถพัฒนานำเสนอได้ดีเยี่ยม 

จะช่วยทำให้คุณสร้างสินทรัพย์ได้อย่างมากมาย เพราะ

ทักษะการนำเสนอ จะช่วยทำให้คำพูดของคุณ "เหมือนทองคำ" สำหรับผู้ฟังเสมอ

 

 

ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือจองหลักสูตรได้ที่

สายด่วน 02 9266886 มือถือ 087 970 1212 หรือ 089 9201312

E-mail:  cs@topservicetraining.com ,topsvtraining@hotmail.com

 
 

 

 

ขอขอบคุณมากค่ะ... ที่ให้ความสนใจ และติดต่อสอบถามหลักสูตรกับเรา...ขอขอบคุณจากใจค่ะ...

 

 

จำนวนผู้เข้าชม: 492 ท่าน