หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


หลักสูตร Service Excellence in Action and the Happiness in YOU : 2018 April 12

 

 

หลักสูตร Service Excellence in Action

 

 

 and the Happiness in YOU

 

 

 

หลักสูตร Service Excellence in Action

 

 

 and the Happiness in YOU

 

งานบริการเป็นหัวใจสำคัญของทุกธุรกิจ ทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน บริการ

เป็นสิ่งที่ลูกค้า ประชาชน หรือผู้บริโภคทุกคนต้องการ ลูกค้าต้องการการเอาใจใส่ ดูแล

ช่วยเหลือ ดังนั้นพนักงานที่ส่งมอบบริการจำเป็นต้องมีจิตใจรักในงานบริการ หรือ “Service Mind” 

 

เพราะ Service Mind คือความรู้สึกดีที่ได้ต้อนรับลูกค้า ได้ช่วยเหลือลูกค้า ได้ติดตาม

ประสานงาน และกล่าวขอบคุณจากใจ ที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการกับเรา

 

เพื่อสร้างให้เกิดการบริการที่ประทับใจต่อลูกค้า (Service Mind) ได้อย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา

จึงมีความจำเป็น อย่างยิ่งที่ผู้ให้บริการจะต้องมีความรู้และความเข้าใจในงานบริการลูกค้ามากยิ่งขึ้น

สร้างทีมบริการที่เข้มแข็ง และร่วมสร้างสรรค์คุณภาพบริการสู่ความเป็นเลิศส่งมอบให้กับลูกค้าด้วยรอยยิ้ม

 

Service Excellence คือวิธีการที่จะช่วยให้ผู้ให้บริการมีความรู้ ความเข้าใจในงานบริการลูกค้ามากขึ้น

เรียนรู้ในพฤติกรรมของลูกค้า สร้างประสบการณ์ที่ลูกค้าสัมผัสในปัจจุบัน อุปสรรค

ปัญหาที่ลูกค้าได้รับและสร้างประสบการณ์เชิงบวก หรือเชิงลบ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีความเข้าใจธรรมชาติ

ที่แตกต่างกันของลูกค้าเพื่อสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นของธุรกิจให้น่าประทับใจในมุมมองของลูกค้า 

เพื่อให้สามารถพัฒนากลยุทธ์บริการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไดอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

 

เพราะเชื่อว่า ความสุขของพนักงาน สร้างรอยยิ้ม และความชีวิต ชีวา ความกระตือรือร้น ดังนั้น

เมื่อพนักงานรู้ตัวว่า ตัวเองมีคุณค่า มีพลัง มีความสำคัญ มีความสามารถ พนักงานจะทำอย่างเต็มที่ เต็มหัวใจ

เพื่อดูแลลูกค้าให้ได้รับบริการอย่างดีเยี่ยม เพื่อรอยยิ้มและความสุข ที่สร้างได้ในทุก ๆ วันของการทำงาน

 

พิเศษมาก ๆ สำหรับ หลักสูตร Service Excellence in Action แล้วเน้นให้มีการคิด วางแผน

และลงงานจริง สำหรับการลงมือทำ ที่เห็นผลลัพธ์ใน 1 สัปดาห์ถัดไปทันที 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนามีทัศนคติที่ดีในเรื่องของงานบริการ  
  • เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเกิดความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการให้บริการที่สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
  • เพื่อให้ผู้เรียน สามารถประยุกต์ใช้ ความรู้ แนวคิดดี ๆ ทักษะดี ๆ เพื่อส่งมอบบริการที่ยอดเยี่ยมให้ลูกค้าได้ทุกวัน


 หัวข้อการเรียนรู้ วัน

  1. สร้างวันดี ๆ กับงานบริการ ด้วยคุณค่าของความสุข

                       - ค้นหาความสุข เราคือใคร ความสุขในการทำงานสร้างได้

                       - เทคนิคการบริการด้วยหัวใจ 3S Smile Smart Smooth

ธรรมชาติของงานบริการ กับ ธรรมชาติของลูกค้า

2. สร้างทัศนคติ “Can Do Attitude” สำหรับการบริการลูกค้าภายในและภายนอก

                       - ทัศนคติ ปัญหาของลูกค้า คือ งานของเรา

- เรียนรู้ตัวตน และบทบาทสำคัญของพนักงานทุกคน

3. กลยุทธ์การสร้างสรรค์บริการให้ยอดเยี่ยมและน่าประทับใจทำได้ทุกวัน

- Customer Experience Management (Mini CEM)

ออกแบบ Touch Points สร้างจุดสัมผัสบริการที่น่าประทับใจ

- WOW Service in Action

4. เทคนิคและช่องทางการส่งมอบบริการที่ง่ายและทำได้ทุกวัน

        - 3 แนวทางวิธีการบริการที่สร้างสรรค์ความประทับใจ

        - อุปนิสัยสร้างสรรค์บริการให้เป็นเลิศ

        - 3 วิธีการง่าย ๆ ให้ได้ใจลูกค้า

5. Be Smart and Be Professional

                - Be Smart พร้อมบริการ พร้อมเสมอสำหรับลูกค้า

                        - Be Professional บริการที่เป็นมืออาชีพ สร้างได้

                - Be Proactive บริการที่เต็มที่ มั่นใจ พร้อมทำให้ดีขึ้นอยู่เสมอ

6. One Action and One Commitment

คำถาม และคำตอบ

มอบหมายงานให้ทำจริง 1 เรื่อง ภายใน 1 สัปดาห์

Workshop:

แน่นไปด้วยสาระ ความรู้ รอยยิ้ม ความสุข ให้ผู้เข้าสัมมนานำกลับบ้านได้เต็มกระเป๋า

วิทยากร  คุณทวีวรรณ กมลบุตร

ระยะเวลาในการอบรม  1 วัน (9.00 – 16.00 น.)

 

ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อจองหลักสูตรได้ที่   ทีมงาน Top Service Training

โทร. 087 970 1212, 080 183 9090, 089 920 1312 หรือ 02 926 6886

E-mail: cs@topservicetraining.com

www.topservicetraining.com

 

ขอขอบคุณมากค่ะ... ที่ให้ความสนใจ และติดต่อสอบถามหลักสูตรกับเรา...ขอขอบคุณจากใจค่ะ...

 

 

จำนวนผู้เข้าชม: 1024 ท่าน