หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


SMART COACHING AND DISC Tools (2 Days)

 

 

  SMART COACHING AND DISC Tools (2 Days) 

 

ออกแบบโดย  Coach & Trainer  Taweewan Kamonbutr

 

หลักสูตรนี้ ออกแบบมาเพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพของระดับผู้จัดการ ให้สามารถพัฒนาทักษะในการบริหารคน

ให้มีศักยภาพโดยใช้วิธีการโค้ช ในรูปแบบที่มีประสิทธิผล และสามารถสร้างเป้าหมายได้สำเร็จได้ง่ายขึ้น

ด้วยขั้นตอน และวิธีการฝึก ที่ใช้งานได้ทันที

 

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับผู้จัดการและหัวหน้างานที่ต้องการพัฒนาศักยภาพทีมงาน และตั้งเป้าหมาย

ด้วยความสำคัญ และประโยชน์ของ Coaching ที่จะเกิดขึ้นต่อตัวผู้นำ หรือหัวหน้างาน ตัวพนักงาน ทีมงาน และองค์กร

 

หลักสูตรนี้จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะ และเทคนิคที่สำคัญ

ผ่านกระบวนการ Group Coaching ที่เน้นการใช้ประสบการณ์ตรงของผู้เข้าร่วม เน้นทักษะที่เป็น soft skills การทำกิจกรรม

การเรียนรู้และใคร่ครวญด้วยตนเอง ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้

และฝึกฝนทักษะให้ชำนาญขึ้นได้ด้วยตนเอง

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการเป็น Coach ที่จริงใจ

2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการ Coaching

3. เพื่อเรียนรู้หลักการเป็น Coach และทักษะในการ Coaching เชื่อมโยงกับ DISC พฤติกรรมของคน

4. ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือและเทคนิค Coaching ที่สำคัญในสถานการณ์สมมติต่างๆเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถ

   นำทักษะและเทคนิค Coaching ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง

 

เรียนรู้วันที่ 1

 

*     The Mindset of A Coach

*     Build Rapport

*     The 6 Core Needs

*     
Listening Skill for Coaching

*     Questioning Skill

*     Acknowledge Being

*     Make the Commitment to Action

*     The GROW Model

*     DISC Tools for Coaching

 

เรียนรู้วันที่ 2

 

*     Brain-based Coaching

*     Speak with intent

*     The Dance of Insight

*     Emotion to Insight

*     Practice and Workshop

*     Coaching Card Activity

*     Debrief for 2 days 

เรียนรู้ผ่าน Case Study และ workshop ทุกช่วงการสัมมนา

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ :

*    แนวคิดการ Coach ที่ได้ผล และได้รับการยอมรับ

*    ได้เรียนรู้ขั้นตอนการสร้าง Goal Setting ด้วยการ Coach

*    เป็นผู้ฟังที่ดีขึ้น เข้าใจคนมากขึ้น รู้วิธีการปรับและดึงศักยภาพคนได้ดีขึ้น

*    ลงมือทำ Workshop การโค้ชจริง

วิทยากร   :  คุณทวีวรรณ กมลบุตร และคุณสุทธาทิพย์  เหลืองบูรณวัตร   

ระยะเวลาในการอบรม  :   2 วัน (9.00 – 16.00 น.)

วิธีการฝึกอบรม     กิจกรรมและการเรียนรู้ร่วมกัน 60% การบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 40% 

ทีมงาน Top Service Training 

 

มีความตั้งใจ และมุ่งมั่น ส่งมอบความรู้ใหม่ และประสบการณ์ด้านบวก

เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง ในสังคม สามารถช่วยต่อยอดและพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่งได้มากขึ้น

ขอขอบคุณมากค่ะ... ที่ให้ความสนใจ และติดต่อสอบถามหลักสูตรกับเรา...ขอขอบคุณจากใจค่ะ...

 

ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อจองหลักสูตรได้ที่  ทีมงาน Top Service Training

 

จำนวนผู้เข้าชม: 3485 ท่าน