หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ Train The Trainer for AEC

 

In-House Training

หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ Train The Trainer for AEC  

 
เปิดรับเพียง 12 ท่าน เท่านั้นค่ะ เพื่อประสิทธิผลในการเพิ่มทักษะฝึกสอนด้วยตัวเอง
 
การถ่ายทอดความรู้ เป็นสิ่งที่สร้างคุณค่าให้กับกลุ่มผู้เรียน ให้ได้รับความรู้ใหม่ มีทักษะ และมีทัศนคติเชิงบวกเพิ่มมากขึ้น การเรียนรู้ที่ดีต้องทำให้เกิดการปฏิบัติ ยินดีนำไปใช้ นำไปฝึกฝน โดยไม่ต้องมีใครมาบังคับ ที่สำคัญผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ ต้องมีเทคนิค ต้องเข้าใจพฤติกรรมของกลุ่มผู้เรียนรู้ที่แตกต่างกัน มีไหวพริบ การเตรียมพร้อม และเครื่องมือการถ่ายทอดความรู้ที่พร้อมต่อยอดในการสร้างศักยภาพของการเป็นวิทยากรมืออาชีพได้อย่างต่อเนื่อง และหลักสูตรนี้ได้ออกแบบมาช่วยสร้างอาวุธสำหรับอาชีพวิทยากรให้กับทุกท่านค่ะ
 
    หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ Train The Trainer for AEC  

Coach A มีหลักสูตรพิเศษ Train The Trainer ที่เชื่อมโยงการพัฒนาเทคนิคดี ๆ

ที่ได้รับการยอมรับระดับ International  โดยนำแนวคิดการพัฒนาคนด้านสมองของ Dr. David Rock 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

 • ผู้ที่สนใจต้องการเริ่มต้นอาชีพวิทยากร
 • ผู้ที่เป็นวิทยากรภายในและต้องการสร้างศักยภาพให้กับตัวเอง
 • ผู้ที่ต้องการเรียนรู้และเพิ่มเทคนิคการเป็นวิทยากร
 • พนักงานที่เป็นวิทยากรภายในขององค์กร

 สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับเป็นพิเศษจากหลักสูตรนี้ 

 • รู้จุดเด่นและจุดแข็งของตัวเองได้ชัดเจนมากขึ้น
 • พัฒนา ทักษะและเพิ่มเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
 • สร้างหลักสูตรการสอนที่ตัวเองได้ถนัดได้อย่างมืออาชีพ
 • ได้รับหนังสือและชุดเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับวิทยากรมืออาชีพ

สิ่งที่องค์กรจะได้รับเป็นพิเศษจากหลักสูตรนี้ 

องค์กรจะได้พนักงานที่มีทัศนคติด้านบวก มีแรงจูงใจในการพัฒนาตัวเองและเพื่อนร่วมงานดีขึ้น

พนักงานจะมีแนวทางในการพัฒนาตัวเอง และวิธีเพิ่มศักยภาพให้ตัวเองและทีมงานดีขึ้น

องค์กร จะได้องค์ความรู้ที่ถ่ายทอดและแบ่งปันกันในกลุ่มพนักงานให้เกิดความรู้ใหม่ เพื่อช่วยในการพัฒนางาน พัฒนาคน และส่งมอบบริการที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้า

 

Coach A มีหลักสูตรพิเศษ Train The Trainer ที่เชื่อมโยงการพัฒนาเทคนิคดี ๆ

ที่ได้รับการยอมรับระดับ International  โดยนำแนวคิดการพัฒนาคนด้านสมองของ Dr. David Rock 

มาผสมผสานรูปแบบความคิดและเทคนิคการพัฒนาคนด้วยการเข้าใจสมองที่เชื่อมโยงกับพฤติกรรมคน

  ความรู้และทักษะเด่น ๆ ที่ได้รับ

 • เทคนิคการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
 • การใช้ Flip Chart การดึงความสนใจ ส่วนร่วมของผู้เรียน
 • การออกแบบหลักสูตร
 • การออกแบบกิจกรรมระหว่างการสอน
 • การใช้คำถาม
 • การตอบคำถาม
 • วิธีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของเราให้เป็นที่รู้จัก
 • แหล่งความรู้ดี ๆ ที่เป็นห้องสมุดของวิทยากร ที่ต้องพัฒนาทุกวัน
 • เทคนิคการพัฒนาตัวเองของวิทยากรให้เป็นมืออาชีพอย่างยั่งยืน

       

วันที่ 1

 • คุณสมบัติของการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
 • จุดแข็งของวิทยากรที่ควรมีและจำเป็นต้องมี
 • เทคนิคการจัดการความตื่นเต้นของวิทยากร
 • หัวใจของการทำงานวิทยากร
 • บทบาทของวิทยากรสำคัญต่อความสำเร็จของใครบ้าง
 • ภาพรวมและกระบวนการฝึกอบรม
 • วิทยากร ต้องทำอะไรบ้าง
 • การเตรียมพร้อมของวิทยากร
 • เทคนิคสำคัญของวิทยากรมือใหม่
 • ขั้นตอนการออกแบบและวางแผนหลักสูตรการสอน
 • กิจกรรมการเรียนรู้และฝึกฝน (ฝึกการนำเสนอ / การสอน คนละ 7-10 นาที) รอบ

 วันที่ 2

 • เคล็ดลับการออกแบบและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
 • เรียนรู้เทคนิควิทยากรยุคใหม่ ที่สอนให้เกิดประสิทธิผล
 • เทคนิคการใช้น้ำเสียง ภาษากาย และจิตวิทยาในการสอน
 • เครื่องมือสำคัญของวิทยากรมืออาชีพ
 • การใช้เกมและกิจกรรมในการฝึกอบรม
 • กิจกรรมการเรียนรู้และฝึกฝน (ฝึกการนำเสนอ / การสอน คนละ 7-10 นาที) รอบ
 • My Commitments & Positive Feedback Book

กิจกรรมต่อเนื่องอีกสัปดาห์ให้โครงงานผู้เข้าร่วมสัมมนา

นำไปปฏิบัติให้เกิดผลจริงในองค์กรโดยวิทยากรยินดีให้คำปรึกษาต่อเนื่องสัปดาห์

 มีกิจกรรมเดี่ยวและกลุ่มเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ร่วมกัน

ทฤษฎี 40 %  +  เรียนรู้ผ่านกิจกรรม 60 % 

กิจกรรมที่ทำให้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ให้มุมมองด้านบวกที่สร้างความประทับใจ

วิธีการออกแบบหลักสูตร และฝึกเตรียมการสอน

ฝึกการตั้งคำถามกับผู้เรียนรู้ และบริหารจัดการห้องเรียนรู้

 

ทีมงาน Top Service Training

ความตั้งใจและความมุ่งมั่นของเรา คือส่งมอบความรู้ใหม่และประสบการณ์ด้านบวก เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง ในสังคมที่ช่วยต่อยอดและพัฒนาองค์กร ให้แข็งแกร่งและแข่งขันได้อย่างดีเยี่ยม

 

หากสนใจหลักสูตร กรุณาติดต่อ คุณกมลพร  (คุณกัน) ติดต่อ 089-920-1312 หรือ  080-183-9090 หรือ  087-970-1212 

e-mail : cs@topservicetraining.com

 

หลักสูตรนี้ รับเพียง 12 ท่าน เท่านั้น ค่ะ.. สนใจหลักสูตร ติดต่อสมัครได้ที่ cs@topservicetraining.com

หรือ 02 - 926 - 6886 / M: 087 - 970- 1212

 มาเรียนรู้และพัฒนาความเป็นมืออาชีพ ด้านวิทยากร ที่ทำให้มั่นใจ และสร้างสรรค์กับเรานะคะ Coach A

 

จำนวนผู้เข้าชม: 15764 ท่าน