หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


หลักสูตร The Five Way of Thinking Skill to Success

 
หลักสูตร The Five Way of Thinking Skill to Success
 
เสริมสมอง 5 แกนคิด เติมพลังชีวิตสู่ความสำเร็จ 
 
 
ออกแบบหลักสูตรโดย อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร
  
 
การเสริมแนวคิดด้านบวก คิดสร้างสรรค์ คิดเชื่อมโยง คิดนอกกรอบ และคิดวิเคราะห์ จะช่วยทำให้เรารู้จักตัวเอง ภูมิใจ สนุก ที่สำคัญจะเป็นดึงศักยภาพของเราด้านความคิดหลาย ๆ ด้านมาสร้างสรรค์ผลงานดี ๆ ให้เกิดขึ้น ทำให้เรามีอิสระในการคิด การตัดสินใจ ซึ่งไปสู่การลงมือทำในสิ่งที่เรารัก เราชอบ เราถนัด ที่สำคัญมากกว่านั้นคือ เราจะเชื่อมั่นมั่น รู้สึกสนุก ตื่นเต้น มีพลัง พร้อมที่จะปลดปล่อยศักยภาพ พลังด้านบวกที่เกิดจากความคิดนอกกรอบ อย่างสร้างสรรค์ พร้อมที่จะอยากทำผลงานดี ๆ ที่มีส่วนร่วมช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง และทำให้เรามีความสำเร็จในด้านต่าง ๆ ที่ช่วยเติมเต็มให้เราได้เพิ่มขึ้น
 
 
 
วัตถุประสงค์
 
1. เพื่อส่งเสริมให้เข้าใจ และทราบแนวทางในการเรียนรู้ความคิดด้านต่าง ๆ
2. เพื่อเรียนรู้ เข้าใจและเชื่อมโยงความคิดต่าง ๆ ในการทำงานได้ดีขึ้น
3. เพื่อเรียนรู้และนำวิธีการมาประยุกต์ใช้ในการทำงานร่วมกัน
 
เนื้อหาการเรียนรู้
 1. ความคิดเชิงบวก
  1. ข่าวดี... ความคิดด้านบวก ฝึกฝนและพัฒนาได้
  2. 3 แนวคิด เปิดสวิตซ์ด้านบวก
  3. บวกได้ สุขได้ ยิ้มได้ ทุกวัน
 2. ความคิดสร้างสรรค์
  1. อยากมีไอเดีย สร้างนิสัย.. “คิดสร้างสรรค์”
  2. หลุมพรางทำให้ No Idea
 3. ความคิดเชื่อมโยง
  1. เรียนรู้สมองซีกซ้าย และซีกขวา
  2. ความมหัศจรรย์ของการเชื่อมโยง
  3. เครื่องมือช่วยคิด 
 4. ความคิดนอกกรอบ
  1. เสริมนิสัย ชอบค้นหา และอยากรู้เรื่องใหม่ ๆ
  2. 5 Why เครื่องมือเสริมความคิดนอกกรอบ
  3. สนุกกับไอเดีย
 5. ความคิดวิเคราะห์
  1. แนวคิดการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
  2. ตระหนักถึงปัญหา (Recognize Problem)
  3. การวิเคราะห์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น (Potential Problem Analysis)
ถาม – ตอบจากประสบการณ์จริงของวิทยากร 
 
ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน (9.00-16.00 น.)
 
Workshop:  แน่นไปด้วยสาระ ความรู้ รอยยิ้ม ความสุข ให้ผู้เข้าสัมมนานำกลับบ้านได้เต็มกระเป๋า
 
 ติดต่อจองสัมมนากับทีมงาน Top Service Training 
ที่ 089 - 920 - 1312 / 087 -  970 - 1212/ 080 -183 -9090 หรือ 02-926-6886
e-mail : cs@topservicetraining.com
For Better Life… You Better Change
จำนวนผู้เข้าชม: 3948 ท่าน