หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


การเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจสำหรับ HR ยุค AEC (Modern HR in AEC)

 

 
 

การเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจสำหรับ HR ยุค AEC (Modern HR in AEC)

นำการสัมมนาโดย
 
คุณธนุเดช ธานี
 
 
(ประสบการณ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กว่า 22 ปี)
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ องค์กรธุรกิจชั้นนำขนาด 4,500 คน
กรรมการบริหารฝ่ายวิชาการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)
 
องค์กรของท่านมีคำถามเหล่านี้ไหม ?
 • ยุค AEC เป็นโอกาสที่งดงามหรือภัยคุกคามที่น่ากลัวในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ?
 • Modern HR จะเตรียมรับมืออย่างไรกับ AEC ?
 • องค์กรของเราจะบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างไร เมื่อเข้าสู่ยุค AEC ?
 • มีเรื่องอะไรบ้างที่ HR ต้องเตรียมตัวรองรับหรือปรับตัว ยุค AEC ?
 • ผลกระทบของ AEC ที่มีต่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ?
 • เราจะเตรียมแผนกลยุทธ์อะไรบ้างด้าน HR เพื่อรองรับ AEC ?
“ผู้นำอาจเป็นผู้ตาม ผู้ตามอาจเป็นผู้นำได้” ถ้า HR เตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับ AEC มาหากันตอบได้ที่... กับหลักสูตรพิเศษนี้ที่ได้รับการออกแบบขึ้นใหม่
โดยใช้แนวทางของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพยุคใหม่ที่มุ่งเน้นการบริหารเชิงรุก
ในยุค AEC ที่ทุกองค์กรธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ หรือ SME ต้องเรียนรู้
 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ
 
 
1) องค์กรสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน
2) ยกระดับงานด้าน HR ในองค์กรให้มีส่วนสนับสนุนและสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจ
3) พัฒนาขีดความสามารถ HR ในการรองรับ AEC
 
 
กลุ่มเป้าหมาย
นักธุรกิจ, เจ้าของกิจการ, นักบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และผู้สนใจ
 
 
รูปแบบการเรียนรู้
การบรรยาย
 
 
Agenda
 
 
Part 1 : Introduction to AEC
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC
 • AEC คืออะไร ?
 • ความสำคัญของ AEC ต่องาน HR
 • AEC deep impact
 • AEC challenge
 
Part 2 : The Challenge of HR Leaders in AEC
โอกาสที่งดงามหรือภัยคุกคามที่น่ากลัวของ HR
 • กระบวนการเตรียมความพร้อมสำหรับ Modern HR ยุค AEC
 • 4 มิติในการความความพร้อมสำหรับ Proactive HR
1) มิติองค์กร (Organization) : การเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ
 
2) มิติผู้นำองค์กร (Leaders) :
     Planning -> Organizing -> Leading -> Controlling
3) มิติงานด้าน HR (HRM & HRD Functional) : ร่วมสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจ
     Planning -> System & Process -> Measurement
4) มิติตัวของ HR (Modern HR Proactive) :
 
 
Part 3 : Organizational Capability
 
 
การสร้างประสิทธิภาพความสามารถให้กับองค์กร
 • ความบุคลากร (People Capability)
 • ด้านระบบ และกระบวนการ (HR System & Process Capability)
 • ด้านวัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม (Culture & Environment Capability)
 
Part 4 : Sufficiency Economic Management in AEC
 
การน้อมนำกระแสพระราชดำรัส “เศรษฐกิจพอเพียง”
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ยุค AEC
 
 • ความบุคลากร (People Capability)
 • ด้านระบบ และกระบวนการ (HR System & Process Capability)
 
Part 5 : Modern HR Proactive
 
นักทรัพยากรมนุษย์เชิงรุกยุคใหม่
 • Partner Strategy บทบาทหน้าที่สำคัญของ Modern HR
 • สมรรถนะสากลของ HR (Global HR Competency)
 • การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategy Management)
 • การปรับปรุงพัฒนางาน (Work Improvement)
 • ความเป็นผู้นำ (Leaders)
 • การบริหารวิกฤต (Crisis Management)
 • การบริหารคนที่แตกต่างหลากหลาย (Diversity)
 
ทีมงาน Top Service Training
 
 
มีความตั้งใจและมุ่งมั่น ส่งมอบความรู้ใหม่และประสบการณ์ด้านบวก เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง ในสังคม สามารถช่วยต่อยอดและพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่งได้มากขึ้น
ขอขอบคุณมากค่ะ... ที่ให้ความสนใจ และติดต่อสอบถามหลักสูตรกับเรา...ขอขอบคุณจากใจค่ะ...
 
 
สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ทีมงาน Top Service Training
 
 
ติดต่อ 087-970-1212 หรือ 089-920-1312
 
 
 
ทีมงาน Top Service Training

 

จำนวนผู้เข้าชม: 5256 ท่าน