หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผลสำหรับหัวหน้างาน

 

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผลสำหรับหัวหน้างาน

จัดสอนโดยอาจารย์ทวีวรรณ  กมลบุตร

การสื่อสารและการประสานงานในปัจจุบัน เป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็นมากสำหรับการเป็นหัวหน้างาน เพราะเราต้องใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ทุก ๆ วันในการทำงาน ดังนั้น เพื่อให้เราสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิผล การให้ความสำคัญ เพื่อเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของการสื่อสารและการประสานงาน จะช่วยเป็นเครื่องมือดี ๆ ที่ช่วยผู้จัดการหรือหัวหน้างาน ได้เป็นอย่างดี

หัวหน้างาน ผู้จัดการ จำเป็นมีการวางแผน มีเป้าหมาย และต้องสื่อสารส่งต่อไปยังทีมงาน เพื่อโน้มน้าวและสร้างพลังของทีมทำงานอย่างมีประสิทธิผล  วิธีการสื่อสารทีดี เป็นพื้นฐานต่อจากนั้น คือการพัฒนาคน และบริหารคน ซึ่งหัวหน้างานแต่ละคนจะมีวิธีการดูแลและบริหารที่แตกต่างกันการที่จะดูแลลูกน้องให้ได้ทั้งใจ... ได้ทั้งงาน ขึ้นอยู่กับวิธีการของแต่ละคน คนที่รู้จักใช้จุดแข็งของตัวเองและพนักงาน จะช่วยสร้างกลยุทธ์การบริหารที่ยอดเยี่ยมได้ ที่สำคัญ คนที่เป็นหัวหน้างาน ต้องรู้จักใช้จุดแข็งและหมั่นพัฒนาศักยภาพของตนอยู่เสมอเหมือนเรามีอาวุธ ที่พร้อมใช้ได้ทุกสถานการณ์ ใช้เมื่อใด ก็ได้ผล

 

WOW!!... กับผลลัพธ์ดี ๆ ที่ผู้เรียนจะได้รับจากหลักสูตรนี้  :)

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผลสำหรับหัวหน้างาน จะช่วยทำให้หัวหน้างาน ผู้จัดการ ได้วิธีการในการพัฒนาตัวเอง พัฒนาทีมงาน สามารถสร้างแรงจูงใจด้านบวกให้กับตัวเองและทีมงานได้อย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญองค์กรจะได้คนดี คนเก่ง มาพร้อมทำงานสร้างผลงานให้องค์กรอย่างเต็มศักยภาพ พร้อมสร้างสรรค์บรรยากาศการทำงานที่มีรอยยิ้ม ด้วยการสื่อสารด้านบวกภายในองค์กร...

 

เนื้อหาการเรียนรู้

5C for Supervisory Skill

 • Communication
 • Coordination
 • Coaching
 • Creativity
 • Commitment 

เทคนิคการสื่อสาร

 • การฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อสร้างประสิทธิผลในงาน
 • เครื่องมือการสื่อสารของผู้นำ
 • การให้รางวัลและแรงจูงใจ
 • การโน้มน้าวสร้างพลัง
 • การสื่อสารอย่างผู้นำ
 • เทคนิคการฟังเชิงรุก 

เทคนิคการประสานงาน

 • การประสานงานที่มีประสิทธิผล ช่วยทำให้งานง่ายขึ้น
 • อุปสรรคในการประสานงาน สามารถจัดการได้
 • การประสานงานที่ดี คือการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • กำหนด OLA ในการทำงานร่วมกันภายในองค์กร
 • กำหนด การเลื่อนระดับการตัดสินใจให้หัวหน้า หรือผู้มีอำนาจตัดสินใจ
 • กำหนด ให้การประสานงาน มีผู้รับผิดชอบในสายงานอย่างชัดเจน
 • การประสานงาน สร้างรอยต่อการประสานงานที่ราบรื่นระหว่างทีมงาน

เทคนิคการสื่อสารและประสานงานสำหรับการบริหารจัดการ

 • การมอบหมายงาน
 • การปรึกษาหารือ
 • การสอนงาน
 • การสั่งงาน
 • เทคนิคการติดตามงานที่มีประสิทธิภาพ 

เรียนรู้ผ่าน Case Study และ workshop ทุกช่วงการสัมมนา

 

หลักสูตรนี้ ออกแบบโดยคุณทวีวรรณ กมลบุตร

 ผู้ที่สนใจ สามารถจองหลักสูตร ได้ที่ทีมงาน Top Service Training 

ติดต่อ 087-970-1212 หรือ 089-920-1312  หรือ 02-926-6886
ขอขอบคุณมากค่ะ... ที่ให้ความสนใจ และติดต่อสอบถามหลักสูตรกับเรา...ขอขอบคุณจากใจค่ะ...

 

จำนวนผู้เข้าชม: 9281 ท่าน