หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


หลักสูตร Proactive Working & Service Excellence for SMART People (V.2)

 

หลักสูตร Proactive Working & Service Excellence for SMART People

อาวุธด้านบริการลูกค้าที่แตกต่าง และสามารถสร้างคุณค่า

ให้ลูกค้าที่น่าประทับใจ

Pro. Trainer   คุณทวีวรรณ  กมลบุตร

Updated: วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2554  

ปัจจุบันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วรอบๆ ตัวเรา ทำให้องค์กรธุรกิจต้องแข่งขันกับคู่แข่งขันที่เข้มแข็งมากขึ้น  การทำงานที่รวดเร็วและเป็นมืออาชีพของพนักงาน สำคัญมากต่อการพัฒนาผลการทำงาน สร้างบริการที่น่าประทับใจให้ลูกค้า  

หลักสูตร Proactive Working & Service Excellence for SMART People จะช่วยให้พนักงานในองค์กรได้เรียนรู้ เติมเต็ม วิธีคิด วิธีการพัฒนาการทำงานที่แตกต่าง แต่สามารถต่อยอดและขยายผล สร้างผลงานที่ดีขึ้นได้

ที่สำคัญทำให้พนักงานสามารถทำงานร่วมกับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิผล เป็นทีมงานคุณภาพมากขึ้น 

ที่สำคัญหลักสูตร Proactive Working & Service Excellence for SMART People ยังช่วยเสริม ให้อาวุธด้านบริการลูกค้าที่แตกต่างและสามารถสร้างคุณค่าให้ลูกค้าประทับใจ และสามารถขยายผลต่อโอกาสทางธุรกิจ ที่ทำให้องค์กรได้พัฒนาก้าวสู่แถวหน้าเหนือคู่แข่ง

หัวข้อการสัมมนา    09 : 00 - 16 : 00 น.   ลงทะเบียน

Proactive Working  

 •  การทำงานเชิงรุกมีคุณค่าต่อการพัฒนาตัวเองและผลงานอย่างไร
 •  ทำอย่างไรให้เราสามารถสร้างผลงานเชิงรุก
 •  ลักษณะรูปแบบการทำงานเชิงรุก
 •  เทคนิคการจุดประกายการทำงานเชิงรุก
 •  ความแตกต่างระหว่าง Proactive กับ Reactive ที่เราต้องใช้ทุกวัน
 •  เทคนิคการสร้างผลงานเชิงรุกร่วมกับทีมงาน

Service Excellence

 • กลยุทธ์ในการบริการลูกค้าในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต
 • วัดคุณภาพบริการและพนักงานของเรา
 • จุดประกายและเสริมอาวุธบริการที่ยอดเยี่ยม
 • วางแผนบริการ ช่วยวางแผนอนาคต
 • เทคนิคการสร้าง Service Mind ให้กับพนักงาน ช่วยสร้างบริการที่ยอดเยี่ยม

ขอให้เราได้เป็นส่วนหนึ่ง ที่ช่วยพัฒนาพนักงานของคุณ นะคะ...

ผู้ที่สนใจ สามารถจองหลักสูตร ได้ที่  ทีมงาน Top Service Training 

087 -970 1212 / 089 - 920 1312 หรือ 02 926 6886

 
 
ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน (9.00-16.00 น.)
 
Workshop : แน่นไปด้วยสาระ ความรู้ รอยยิ้ม ความสุข ให้ผู้เข้าสัมมนานำกลับบ้านได้เต็มกระเป๋า

For Better Life... You Better Change..  

จำนวนผู้เข้าชม: 3989 ท่าน