หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


SV13 หลักสูตร Service Excellence & Negotiation Skill

 
หลักสูตร Service Excellence & Negotiation Skill
 
ออกแบบหลักสูตรโดย อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร
 
วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554
 
องค์กรธุรกิจ หรือหน่วยงานต่าง ๆ จึงมุ่งให้ความสำคัญต่อการบริการลูกค้าเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งองค์กรธุรกิจมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องสร้างสรรค์บริการ และพัฒนาพนักงานให้มีทักษะในการสื่อสารงานบริการกับลูกค้าให้ดีมากขึ้น และช่วยนำเสนอ ให้คำปรึกษา ทำให้ลูกค้าอยากใช้บริการของเราอย่างต่อเนื่อง
 
ในปัจจุบัน การทำงานบริการ ต้องใช้พลังใจ พลังกาย ความรู้ ความสามารถ มากกว่าในอดีตมาก เพราะลูกค้ามีความต้องการ และมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ กุญแจสำคัญในการสร้างบริการที่เป็นเลิศอยู่ที่วิธีการบริการของพนักงาน ทักษะในการสนทนา เจรจาต่อรองกับลูกค้า นำเสนอเพื่อให้ลูกค้าได้รับทางเลือกที่น่าสนใจและเลือกใช้บริการกับเราอย่างต่อเนื่อง หลักสูตร Service Excellence & Negotiation Skill เป็นหลักสูตร ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพพนักงานด้านบริการ และส่งเสริมการเจรจาต่อรองให้เกิดผลสำเร็จในการบริการลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ
 
วัตถุประสงค์
 
1. เพื่อให้ความรู้ วิธีคิดกับพนักงานให้มีจิตบริการ ช่วยสร้างสรรค์บริการที่เปี่ยมคุณภาพมากขึ้น
2. เพื่อให้ความรู้ และวิธีคิดเชิงวิคราะห์ ทั้งพฤติกรรมลูกค้าและการบริหารอารมณ์ของลูกค้าได้ดีมากขึ้น
3. เพื่อให้ความรู้ และแนวทางวิธีการสนทนาเจรจาต่อรอง เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์และคุณค่าของบริการมากขึ้น
                                                                                                                  
หลักสูตร Service Excellence & Negotiation Skill
 
1)    ความสำคัญและธรรมชาติของธุรกิจบริการ
2)    เรียนรู้พฤติกรรมลูกค้าและวิธีการบริการลูกค้าในรูปแบบต่าง ๆ
3)    เรียนรู้การประเมินอารมณ์และการบริหารอารมณ์ตัวเองและลูกค้า
4)    เทคนิคการบริการให้เหนือความหมายของลูกค้า
5)    วิธีการสร้างโอกาส และการบริหารจัดการของร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ
6)    เคล็ดลับการสื่อสารงานบริการด้วย Think & Speak ที่มีประสิทธิผล
7)    เทคนิคการเจรจาต่อรองและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
8)    เรียนรู้วิธีการสื่อสารและเจรจากับลูกค้าประเภทต่าง ๆ
9)    วิธีการสนทนาและการสื่อสารที่ช่วยลดความขัดแย้ง
10)ถาม – ตอบจากประสบการณ์จริงของวิทยากร
 
วิทยากร คุณทวีวรรณ กมลบุตร
 
ระยะเวลา1 วัน (9.00-16.00 น.)
 
กิจกรรมต่อเนื่องอีก 2 สัปดาห์
 
มอบหมายการบ้านให้ลองสื่อสารงานบริการกับลูกค้าและส่งเมลแจ้งผลการทดสอบ 
 
สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ
  • แนวคิดการสร้างสรรค์บริการให้น่าประทับใจในรูปแบบใหม่ ๆ
  • กิจกรรม การแสดงบทบาทสมมติ ของพนักงานและลูกค้าที่เผชิญปัญหาในงานบริการ
  • กิจกรรม การระดมสมอง ที่กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในรูป “ต้นไม้ความคิดสร้างสรรค์”
  • กิจกรรม เริ่มต้นเป็นผู้ให้... ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมบริการที่เข้มแข็งในองค์กร 
ทีมงาน Top Service Training
มีความตั้งใจและมุ่งมั่น ส่งมอบความรู้ใหม่และประสบการณ์ด้านบวก เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง ในสังคม สามารถช่วยต่อยอดและพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่งได้มากขึ้น
ขอขอบคุณมากค่ะ... ที่ให้ความสนใจ และติดต่อสอบถามหลักสูตรกับเรา...ขอขอบคุณจากใจค่ะ...
สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ ทีมงาน Top Service Training
ติดต่อ 087-970-1212, 080-183-9090, 089-920-1312 หรือ 02-926-6886
จำนวนผู้เข้าชม: 4342 ท่าน