หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


หลักสูตร พนักงานที่ยอดเยี่ยม

 

 หลักสูตร พนักงานที่ยอดเยี่ยม เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ

เหตุผลและความจำเป็นของหลักสูตรนี้

1) เพราะพนักงานเป็นบุคลากรที่สำคัญขององค์กร

 1. เป็นผู้ทำงานให้บรรลุผลสำเร็จตามที่องค์กรมอบหมาย
 2. เป็นกำลังหลักที่ทำให้องค์กรมีความมั่นคงและเจริญก้าวหน้าตามที่มุ่งหวัง 
2. เพราะพนักงานจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
 • ให้เข้าใจในธุรกิจ เศรษฐกิจเบื้องต้น
 • ให้มีทัศนคติที่ดีต่อผู้บริหารและองค์กร
 • ให้เข้าใจ ใส่ใจหน้าที่ ความรับผิดชอบ
 • ให้ทำงานประสานงานกันได้ดี    
 • ให้แก้ปัญหาและพัฒนางานได้ ·      
 • ให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี                                                                                       
 • ให้ทำงานเป็นทีมใหญ่ได้ดี  
หากหน่วยงานของท่านต้องการความก้าวหน้าอย่างมั่นใจและมั่นคง ท่านต้องรีบพัฒนาพนักงานให้เป็น คนดี  คนเก่ง มีทัศนตคติที่ดี เป็น  พนักงานยอดเยี่ยม 
 
เพื่อให้พนักงานเป็นกำลังหลักในการทำงานให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพตามที่องค์กรต้องการและประสบผลสำเร็จในด้านอื่น ๆ ต่อไป
 
เนื้อหาหลักของการฝึกอบรม
 
กิจกรรม “ บ้านแสนรัก ”
 • ความรู้ ความเข้าใจในการบริหารธุรกิจเบื้องต้น    
 • จิตสำนึกของคนทำงานทีดี
 • Workshop คุณสมบัติของพนักงานยอดเยี่ยมที่องค์กรต้องการ
 • หน้าที่และความรับผิดชอบในงานที่พนักงานต้องทำให้สำเร็จ
 • ความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับ ระเบียบการทำงานและสิทธิเบื้องต้นของนายจ้าง หัวหน้างาน และพนักงานที่ควรทราบ
 • Workshop การทำงานเป็นทีม
 • หลักจริยธรรมการครองตน ครองคน และครองงาน
  วิทยากร : สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
 
 ประวัติการทำงาน
 
·       ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัทเซเรบอส ประเทศไทย จำกกัด
·       ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัทเซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัด
·       ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัทโตโยต้า ทรานสปอร์ต ประเทศไทย จำกัด
·       ผู้แทนฝ่ายบริหารในระบบ ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001 / TLS 8001
·       วิทยากรและที่ปรึกษาแรงงานสัมพันธ์หลายองค์กร
·       ผู้ประนีประนอมในศาลแขวงสมุทรปราการ
·       ผู้เขียนหนังสือ 108 คดีเด็ดในวงการบริหารงานบุคคล

 

จำนวนผู้เข้าชม: 4470 ท่าน