หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


หลักสูตรการฝึกอบรม การบริหารแผนฉุกเฉินอย่างมืออาชีพ

 
หลักสูตรการฝึกอบรม
 
“ การบริหารแผนฉุกเฉินอย่างมืออาชีพ ”
 
 
เหตุผลและความจำเป็นของหลักสูตรนี้
 
เนื่องจาก ปัญหาด้านความปลอดภัยของอาคาร สถานที่ ของบุคคลากรโดยเฉพาะภาวะฉุกเฉิน  จะเป็นประเด็นใหม่ที่จะเป็นปัจจัยชี้ขาดความอยู่รอดและก้าวพ้นภาวะวิกฤติรอบใหม่นี้ด้วย  หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อให้นายจ้างและลูกจ้าง ทราบหลักการบริหารจัดการกับภาวะฉุกเฉิน ที่อาจจะเกิดขึ้นในหน่วยงาน และนำตัวอย่างการบริหารแผนฉุกเฉิน ไปปรับใช้ในองค์กรให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
 
จุดเด่นของหลักสูตรนี้
 
·       นำเสนอเหตุผล ความจำเป็นว่าทำไมต้องบริหารจัดการแผนฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพ
·       เสนอการบริหารจัดการแผนฉุกเฉิน กรณีต่าง ๆ
·       วิทยากรมีประสบการณ์ตรงและปฏิบัติจริงได้ในองค์กรชั้นนำ
·       คณะวิทยากรยินดีให้คำปรึกษาหลังการฝึกอบรมหลักสูตรนี้
 
เนื้อหาการอบรม เช่น
 
1.       แผนฉุกเฉิน คืออะไร
2.       ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากเหตุฉุกเฉิน
3.       การค้นหาเหตุที่จะทำให้เกิดภาวะฉุกเฉิน เพื่อการป้องกัน
4.       การจัดการทีมงานภายในเพื่อรับมือภาวะฉุกเฉิน ทำอย่างไร
5.       การจัดการ และ การฝึกซ้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉิน กรณีต่าง ๆ
6.       ตัวอย่าง Best Practice การบริหารแผนฉุกเฉิน
7.       การจัดการหลังภาวะฉุกเฉิน
 
ผู้ที่คววรจะเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้
 
·       นายจ้าง ผู้บริหาร หรือผู้ที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยขององค์กร
·       จป. วิชาชีพ / ฝ่ายบุคคล / หัวหน้างาน / คณะกรรมการความปลอดภัย
 
วิทยากร : สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนาและคณะ
 
ประวัติการทำงาน
 
·       ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัทเซเรบอส ประเทศไทย จำกกัด
·       ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัทเซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัด
·       ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัทโตโยต้า ทรานสปอร์ต ประเทศไทย จำกัด
·       เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ
·       ผู้อำนวยการแผนฉุกเฉิน
·       ผู้แทนฝ่ายบริหารในระบบ ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001 / TLS 8001
·        วิทยากรและที่ปรึกษาแรงงานสัมพันธ์หลายองค์กร

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

จำนวนผู้เข้าชม: 6307 ท่าน