หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


หลักสูตร Key Success of Service Excellence

 
หลักสูตร Key Success of Service Excellence
 
สิ่งที่ลูกค้าได้รับ
1) ความรู้ใหม่และทักษะในด้านการสื่อสารงานบริการและการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ
2) ไฟล์ PPT สำหรับนำไปเรียนรู้ ทบทวน และนำไปสอนเพื่อนพนักงานในองค์กรได้อีก
3)  ข้อมูลเทคนิคการพัฒนางานบริการให้น่าประทับใจมากขึ้น ในสายตาของลูกค้า
 
 
หลักสูตร Key Success of Service Excellence
 
องค์กรธุรกิจ หรือหน่วยงานต่าง ๆ จึงมุ่งให้ความสำคัญต่อการบริการลูกค้าเพิ่มสูงขึ้นนอกเหนือจากนี้การบริการลูกค้ายังหมายถึง การบริการลูกค้าภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องสร้างทัศนคติที่ดีทั้งต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อหน้าที่และบทบาทการให้บริการ ที่มิใช่เพียงส่วนงาน Customer Service เท่านั้นที่ให้บริการลูกค้า หากว่าทุกคนที่อยู่ในองค์กร ล้วนแต่เป็นผู้ให้บริการอยู่เสมอ ทุกวัน ดังนั้น เพื่อทำให้เกิดการบริการประทับใจต่อลูกค้าเสมอ
 
ในปัจจุบัน การทำงานบริการ ต้องใช้พลังใจ พลังกาย ความรู้ ความสามารถ มากกว่าในอดีตมาก เพราะลูกค้ามีความต้องการ และมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ในมุมของผู้ให้บริการ ควรสร้างสมดุลชีวิตทำงานอย่างมีความสุข และฉลาดในการใช้ชีวิต เพราะเมื่อพนักงานมีความสุข ลูกค้าก็จะสัมผัสได้ถึงบริการที่ได้สดชื่น พร้อมรอยยิ้มที่สดใสจากพนักงานในองค์กร กุญแจสำคัญในการสร้างบริการที่เป็นเลิศอยู่ในมือคุณแล้ว ปัญหาคือ คุณไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นและสร้างสรรค์บริการดี ๆ ให้ลูกค้าอย่างไร ให้เราช่วยคุณสร้างคุณภาพบริการที่สุขใจทั้งผู้ให้ และชื่นใจทั้งผู้รับ
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มทักษะการบริหารบริการอย่างเป็นระบบ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้
2. เพื่อปรับระดับคุณภาพบริการให้เป็นเลิศ
3. เพื่อให้ผู้เข้าเรียนสามารถประยุกต์ความรู้ ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิผล
                                                                                                                  
หลักสูตร เทคนิคการสร้างสรรค์งานบริการให้เหนือความคาดหวังของลูกค้า
 
1) ตั้งคำถาม... ที่ดี เราก็จะได้แนวทางบริการที่ดี
2) ทักษะสำคัญในการสร้าง Service Quality
3) เสริมสร้างและพัฒนา Service Communication
4) การสร้าง Service Improvement
5) กุญแจสู่ความสำเร็จในการบริการที่เป็นเลิศ
6) ค้นหาจุดแข็งและเติมเต็มศักยภาพบริการ
7) การปรับทัศนคติเพื่อสร้างการบริการให้เป็นเลิศ
8) การเรียนรู้ เทคนิควิธีพัฒนาและบริหารจัดการอารมณ์ (EQ) ด้วยรอยยิ้ม
9) Workshop:  คิดเชิงบวก สร้างโอกาสและสร้างความสุขในงานบริการ
10) Work Life Balance สร้างสมดุลชีวิต ทำงานอย่างมีความสุขทุกวัน
11) ถาม – ตอบจากประสบการณ์จริงของวิทยากร
 
กิจกรรมต่อเนื่องอีก 2 สัปดาห์
 
มอบหมายการบ้านให้ออกแบบและพัฒนา CEM ในรูปแบบ Service Excellence บางขั้นตอน
 
สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ
  • แนวคิดการสร้างสรรค์บริการให้น่าประทับใจในรูปแบบใหม่ ๆ
  • การพัฒนา EQ เพื่อเสริมสร้างด้านดี ด้านเก่ง และด้านที่มีความสุข ให้กับกลุ่มพนักงาน
  • เรียนรู้ Case Study ของการออกแบบบริการด้วย CEM กลยุทธ์บริการที่ได้ผลจริง
  • กิจกรรม การระดมสมอง ที่กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในรูป “ต้นไม้ความคิดสร้างสรรค์”
  • กิจกรรม เริ่มต้นเป็นผู้ให้... ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมบริการที่เข้มแข็งในองค์กร
หมายเหตุ :
  • กิจกรรมที่เป็นกลุ่ม เป็นทีมงาน ที่ร่วมมือกัน สามารถแสดงออกได้ทุกคนอย่างชัดเจน จึงสามารถให้ Feedback ให้กับแต่ละคนไปพัฒนาปรับปรุงได้อย่างชัดเจน
  • กิจกรรม การสร้าง Commitments ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานมุ่งมั่นบริการลูกค้าด้วยใจ สามารถกระตุ้นให้ทุกคนใน Class ได้ร่วมกันเขียน Commitments ได้อย่างชัดเจน และช่วยให้แนวคิดในการพัฒนาตัวเองของพนักงาน
  • ผู้เรียนรู้ มีมุมมองด้านบวกในการช่วยพัฒนาบริการให้มีคุณค่ามากขึ้น มองในมุมของลูกค้ามากขึ้น
ผู้ที่สนใจ สามารถจองหลักสูตร ได้ที่คุณกัน  (คุณกมลพร  อยู่สุข)
ติดต่อ 087-970-1212  หรือ 089-920-1312
e-mail : topsvtraining@hotmail.com     

ขอขอบคุณมากค่ะ... ที่ให้ความสนใจ และติดต่อสอบถามหลักสูตรกับเรา...ขอขอบคุณจากใจค่ะ...

 
ทีมงาน Top Service Training
 

 

จำนวนผู้เข้าชม: 6376 ท่าน