หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


Good Morning คำทักทายดี ๆ จากใจ

Good Morning วันศุกร์ 29 พฤศจิกายน 2556 08:03

good morning คำทักทายดี ๆ

สวัสดีค่ะ ทุก  ๆ คน

ขอบคุณมากมาย ที่เข้ามาเยี่ยมชม บริการด้านฝึกอบรมกับ Top Service Training

คอยติดตามดี ๆ นะคะ... เราจะมีกิจกรรม สอน Online และกิจกรรมมอบของรางวัล "หนังสือ พูดอย่างมั่นใจ ต้องใช้ Keyword"

หรือ "จัดการเวลา ให้มีมากกว่า 24 ชั่วโมง ไม่ยาก"  ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยทรัพย์สิน ประสบความสำเร็จทุก ๆ วันค่ะ

 

สวัสดีค่ะ ลูกค้าทุกท่าน หลักสูตรวิทยากรมืออาชีพ ที่เตรียมพร้อมด้วยเทคนิคใหม่ ๆ จากต่างประเทศ 

ที่ให้คุณได้พัฒนาตัวเอง แบบมืออาชีพ ที่พร้อมสำหรับ AEC เพื่อต่อยอดความเป็นมืออาชีพที่เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลก

  หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ Train The Trainer for AEC  


รุ่นที่ 8 (2 วัน) เปิดรับเพียง 12 ท่าน    วันพฤหัสบดี ที่ 19 และวันศุกร์ ที่ 20  ธันวาคม  2556 
 
ค่าบริการหลักสูตร 25,000 บาท ต่อที่นั่ง
 
เปิดรับเพียง 12 ท่าน เท่านั้นค่ะ เพื่อประสิทธิผลในการเพิ่มทักษะฝึกสอนด้วยตัวเอง
 
การถ่ายทอดความรู้ เป็นสิ่งที่สร้างคุณค่าให้กับกลุ่มผู้เรียน ให้ได้รับความรู้ใหม่ มีทักษะ และมีทัศนคติเชิงบวกเพิ่มมากขึ้น การเรียนรู้ที่ดีต้องทำให้เกิดการปฏิบัติ ยินดีนำไปใช้ นำไปฝึกฝน โดยไม่ต้องมีใครมาบังคับ ที่สำคัญผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ ต้องมีเทคนิค ต้องเข้าใจพฤติกรรมของกลุ่มผู้เรียนรู้ที่แตกต่างกัน มีไหวพริบ การเตรียมพร้อม และเครื่องมือการถ่ายทอดความรู้ที่พร้อมต่อยอดในการสร้างศักยภาพของการเป็นวิทยากรมืออาชีพได้อย่างต่อเนื่อง และหลักสูตรนี้ได้ออกแบบมาช่วยสร้างอาวุธสำหรับอาชีพวิทยากรให้กับทุกท่านค่ะ
 
 
   วันพฤหัสบดี ที่ 19 และวันศุกร์ ที่ 20  ธันวาคม  2556 

Coach A มีหลักสูตรพิเศษ Train The Trainer ที่เชื่อมโยงการพัฒนาเทคนิคดี ๆ

ที่ได้รับการยอมรับระดับ International  โดยนำแนวคิดการพัฒนาคนด้านสมองของ Dr. David Rock 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

 • ผู้ที่สนใจต้องการเริ่มต้นอาชีพวิทยากร
 • ผู้ที่เป็นวิทยากรภายในและต้องการสร้างศักยภาพให้กับตัวเอง
 • ผู้ที่ต้องการเรียนรู้และเพิ่มเทคนิคการเป็นวิทยากร
 • พนักงานที่เป็นวิทยากรภายในขององค์กร

 สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับเป็นพิเศษจากหลักสูตรนี้ 

 • รู้จุดเด่นและจุดแข็งของตัวเองได้ชัดเจนมากขึ้น
 • พัฒนา ทักษะและเพิ่มเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
 • สร้างหลักสูตรการสอนที่ตัวเองได้ถนัดได้อย่างมืออาชีพ
 • ได้รับหนังสือและชุดเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับวิทยากรมืออาชีพ

สิ่งที่องค์กรจะได้รับเป็นพิเศษจากหลักสูตรนี้ 

องค์กรจะได้พนักงานที่มีทัศนคติด้านบวก มีแรงจูงใจในการพัฒนาตัวเองและเพื่อนร่วมงานดีขึ้น

พนักงานจะมีแนวทางในการพัฒนาตัวเอง และวิธีเพิ่มศักยภาพให้ตัวเองและทีมงานดีขึ้น

องค์กร จะได้องค์ความรู้ที่ถ่ายทอดและแบ่งปันกันในกลุ่มพนักงานให้เกิดความรู้ใหม่ เพื่อช่วยในการพัฒนางาน พัฒนาคน และส่งมอบบริการที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้า

วันเสาร์ ที่ 27 เดือนกรกฎาคม และวันเสาร์ ที่ 3 สิงหาคม 2556 

Coach A มีหลักสูตรพิเศษ Train The Trainer ที่เชื่อมโยงการพัฒนาเทคนิคดี ๆ

ที่ได้รับการยอมรับระดับ International  โดยนำแนวคิดการพัฒนาคนด้านสมองของ Dr. David Rock 

มาผสมผสานรูปแบบความคิดและเทคนิคการพัฒนาคนด้วยการเข้าใจสมองที่เชื่อมโยงกับพฤติกรรมคน

  ความรู้และทักษะเด่น ๆ ที่ได้รับ

 • เทคนิคการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
 • การใช้ Flip Chart การดึงความสนใจ ส่วนร่วมของผู้เรียน
 • การออกแบบหลักสูตร
 • การออกแบบกิจกรรมระหว่างการสอน
 • การใช้คำถาม
 • การตอบคำถาม
 • วิธีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของเราให้เป็นที่รู้จัก
 • แหล่งความรู้ดี ๆ ที่เป็นห้องสมุดของวิทยากร ที่ต้องพัฒนาทุกวัน
 • เทคนิคการพัฒนาตัวเองของวิทยากรให้เป็นมืออาชีพอย่างยั่งยืน

       

วันที่ 1

 • คุณสมบัติของการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
 • จุดแข็งของวิทยากรที่ควรมีและจำเป็นต้องมี
 • เทคนิคการจัดการความตื่นเต้นของวิทยากร
 • หัวใจของการทำงานวิทยากร
 • บทบาทของวิทยากรสำคัญต่อความสำเร็จของใครบ้าง
 • ภาพรวมและกระบวนการฝึกอบรม
 • วิทยากร ต้องทำอะไรบ้าง
 • การเตรียมพร้อมของวิทยากร
 • เทคนิคสำคัญของวิทยากรมือใหม่
 • ขั้นตอนการออกแบบและวางแผนหลักสูตรการสอน
 • กิจกรรมการเรียนรู้และฝึกฝน (ฝึกการนำเสนอ / การสอน คนละ 7-10 นาที) รอบ

 วันที่ 2

 • เคล็ดลับการออกแบบและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
 • เรียนรู้เทคนิควิทยากรยุคใหม่ ที่สอนให้เกิดประสิทธิผล
 • เทคนิคการใช้น้ำเสียง ภาษากาย และจิตวิทยาในการสอน
 • เครื่องมือสำคัญของวิทยากรมืออาชีพ
 • การใช้เกมและกิจกรรมในการฝึกอบรม
 • กิจกรรมการเรียนรู้และฝึกฝน (ฝึกการนำเสนอ / การสอน คนละ 7-10 นาที) รอบ
 • My Commitments & Positive Feedback Book

กิจกรรมต่อเนื่องอีกสัปดาห์ให้โครงงานผู้เข้าร่วมสัมมนา

นำไปปฏิบัติให้เกิดผลจริงในองค์กรโดยวิทยากรยินดีให้คำปรึกษาต่อเนื่องสัปดาห์

 มีกิจกรรมเดี่ยวและกลุ่มเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ร่วมกัน

ทฤษฎี 40 %  +  เรียนรู้ผ่านกิจกรรม 60 % 

กิจกรรมที่ทำให้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ให้มุมมองด้านบวกที่สร้างความประทับใจ

วิธีการออกแบบหลักสูตร และฝึกเตรียมการสอน

ฝึกการตั้งคำถามกับผู้เรียนรู้ และบริหารจัดการห้องเรียนรู้

 

ทีมงาน Top Service Training

ความตั้งใจและความมุ่งมั่นของเรา คือส่งมอบความรู้ใหม่และประสบการณ์ด้านบวก เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง ในสังคมที่ช่วยต่อยอดและพัฒนาองค์กร ให้แข็งแกร่งและแข่งขันได้อย่างดีเยี่ยม

 

 


Good Morning วันพฤหัสบดี 28 พฤศจิกายน 2556 05:35

good morning คำทักทายดี ๆ

อรุณสวัสดิ์ ยามเช้าค่ะ ทุก ๆ คน

วันอังคาร ที่ 26 และวันพุธ ที่ 27 มีงานสอนให้กับ SCG Chemical ที่ระยอง

เป็นความประทับใจ ทั้งของผู้เรียนแลผู้สอน ที่เราเรียนรู้ร่วมกันอย่างเต็มที่ และได้แลกเปลี่ยนมิตรภาพดี ๆ

ที่เปิดใจ เปิดสายตา เปิดมุมมองใหม่ ๆ ที่พร้อมสร้างเป้าหมายที่ยอดเยี่ยมร่วมกัน ที่เราจะทำให้สำเร็จค่ะ.. สู้ ๆ ค่ะ

ครู A

 

สวัสดีค่ะ ลูกค้าทุกท่าน หลักสูตรวิทยากรมืออาชีพ ที่เตรียมพร้อมด้วยเทคนิคใหม่ ๆ จากต่างประเทศ 

ที่ให้คุณได้พัฒนาตัวเอง แบบมืออาชีพ ที่พร้อมสำหรับ AEC เพื่อต่อยอดความเป็นมืออาชีพที่เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลก

  หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ Train The Trainer for AEC  


รุ่นที่ 8 (2 วัน) เปิดรับเพียง 12 ท่าน    วันพฤหัสบดี ที่ 19 และวันศุกร์ ที่ 20  ธันวาคม  2556 
 
ค่าบริการหลักสูตร 25,000 บาท ต่อที่นั่ง
 
เปิดรับเพียง 12 ท่าน เท่านั้นค่ะ เพื่อประสิทธิผลในการเพิ่มทักษะฝึกสอนด้วยตัวเอง
 
การถ่ายทอดความรู้ เป็นสิ่งที่สร้างคุณค่าให้กับกลุ่มผู้เรียน ให้ได้รับความรู้ใหม่ มีทักษะ และมีทัศนคติเชิงบวกเพิ่มมากขึ้น การเรียนรู้ที่ดีต้องทำให้เกิดการปฏิบัติ ยินดีนำไปใช้ นำไปฝึกฝน โดยไม่ต้องมีใครมาบังคับ ที่สำคัญผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ ต้องมีเทคนิค ต้องเข้าใจพฤติกรรมของกลุ่มผู้เรียนรู้ที่แตกต่างกัน มีไหวพริบ การเตรียมพร้อม และเครื่องมือการถ่ายทอดความรู้ที่พร้อมต่อยอดในการสร้างศักยภาพของการเป็นวิทยากรมืออาชีพได้อย่างต่อเนื่อง และหลักสูตรนี้ได้ออกแบบมาช่วยสร้างอาวุธสำหรับอาชีพวิทยากรให้กับทุกท่านค่ะ
 
 
   วันพฤหัสบดี ที่ 19 และวันศุกร์ ที่ 20  ธันวาคม  2556 

Coach A มีหลักสูตรพิเศษ Train The Trainer ที่เชื่อมโยงการพัฒนาเทคนิคดี ๆ

ที่ได้รับการยอมรับระดับ International  โดยนำแนวคิดการพัฒนาคนด้านสมองของ Dr. David Rock 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

 • ผู้ที่สนใจต้องการเริ่มต้นอาชีพวิทยากร
 • ผู้ที่เป็นวิทยากรภายในและต้องการสร้างศักยภาพให้กับตัวเอง
 • ผู้ที่ต้องการเรียนรู้และเพิ่มเทคนิคการเป็นวิทยากร
 • พนักงานที่เป็นวิทยากรภายในขององค์กร

 สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับเป็นพิเศษจากหลักสูตรนี้ 

 • รู้จุดเด่นและจุดแข็งของตัวเองได้ชัดเจนมากขึ้น
 • พัฒนา ทักษะและเพิ่มเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
 • สร้างหลักสูตรการสอนที่ตัวเองได้ถนัดได้อย่างมืออาชีพ
 • ได้รับหนังสือและชุดเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับวิทยากรมืออาชีพ

สิ่งที่องค์กรจะได้รับเป็นพิเศษจากหลักสูตรนี้ 

องค์กรจะได้พนักงานที่มีทัศนคติด้านบวก มีแรงจูงใจในการพัฒนาตัวเองและเพื่อนร่วมงานดีขึ้น

พนักงานจะมีแนวทางในการพัฒนาตัวเอง และวิธีเพิ่มศักยภาพให้ตัวเองและทีมงานดีขึ้น

องค์กร จะได้องค์ความรู้ที่ถ่ายทอดและแบ่งปันกันในกลุ่มพนักงานให้เกิดความรู้ใหม่ เพื่อช่วยในการพัฒนางาน พัฒนาคน และส่งมอบบริการที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้า

วันเสาร์ ที่ 27 เดือนกรกฎาคม และวันเสาร์ ที่ 3 สิงหาคม 2556 

Coach A มีหลักสูตรพิเศษ Train The Trainer ที่เชื่อมโยงการพัฒนาเทคนิคดี ๆ

ที่ได้รับการยอมรับระดับ International  โดยนำแนวคิดการพัฒนาคนด้านสมองของ Dr. David Rock 

มาผสมผสานรูปแบบความคิดและเทคนิคการพัฒนาคนด้วยการเข้าใจสมองที่เชื่อมโยงกับพฤติกรรมคน

  ความรู้และทักษะเด่น ๆ ที่ได้รับ

 • เทคนิคการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
 • การใช้ Flip Chart การดึงความสนใจ ส่วนร่วมของผู้เรียน
 • การออกแบบหลักสูตร
 • การออกแบบกิจกรรมระหว่างการสอน
 • การใช้คำถาม
 • การตอบคำถาม
 • วิธีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของเราให้เป็นที่รู้จัก
 • แหล่งความรู้ดี ๆ ที่เป็นห้องสมุดของวิทยากร ที่ต้องพัฒนาทุกวัน
 • เทคนิคการพัฒนาตัวเองของวิทยากรให้เป็นมืออาชีพอย่างยั่งยืน

       

วันที่ 1

 • คุณสมบัติของการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
 • จุดแข็งของวิทยากรที่ควรมีและจำเป็นต้องมี
 • เทคนิคการจัดการความตื่นเต้นของวิทยากร
 • หัวใจของการทำงานวิทยากร
 • บทบาทของวิทยากรสำคัญต่อความสำเร็จของใครบ้าง
 • ภาพรวมและกระบวนการฝึกอบรม
 • วิทยากร ต้องทำอะไรบ้าง
 • การเตรียมพร้อมของวิทยากร
 • เทคนิคสำคัญของวิทยากรมือใหม่
 • ขั้นตอนการออกแบบและวางแผนหลักสูตรการสอน
 • กิจกรรมการเรียนรู้และฝึกฝน (ฝึกการนำเสนอ / การสอน คนละ 7-10 นาที) รอบ

 วันที่ 2

 • เคล็ดลับการออกแบบและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
 • เรียนรู้เทคนิควิทยากรยุคใหม่ ที่สอนให้เกิดประสิทธิผล
 • เทคนิคการใช้น้ำเสียง ภาษากาย และจิตวิทยาในการสอน
 • เครื่องมือสำคัญของวิทยากรมืออาชีพ
 • การใช้เกมและกิจกรรมในการฝึกอบรม
 • กิจกรรมการเรียนรู้และฝึกฝน (ฝึกการนำเสนอ / การสอน คนละ 7-10 นาที) รอบ
 • My Commitments & Positive Feedback Book

กิจกรรมต่อเนื่องอีกสัปดาห์ให้โครงงานผู้เข้าร่วมสัมมนา

นำไปปฏิบัติให้เกิดผลจริงในองค์กรโดยวิทยากรยินดีให้คำปรึกษาต่อเนื่องสัปดาห์

 มีกิจกรรมเดี่ยวและกลุ่มเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ร่วมกัน

ทฤษฎี 40 %  +  เรียนรู้ผ่านกิจกรรม 60 % 

กิจกรรมที่ทำให้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ให้มุมมองด้านบวกที่สร้างความประทับใจ

วิธีการออกแบบหลักสูตร และฝึกเตรียมการสอน

ฝึกการตั้งคำถามกับผู้เรียนรู้ และบริหารจัดการห้องเรียนรู้

 

ทีมงาน Top Service Training

ความตั้งใจและความมุ่งมั่นของเรา คือส่งมอบความรู้ใหม่และประสบการณ์ด้านบวก เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง ในสังคมที่ช่วยต่อยอดและพัฒนาองค์กร ให้แข็งแกร่งและแข่งขันได้อย่างดีเยี่ยม

 

หากสนใจหลักสูตร กรุณาติดต่อ คุณกมลพร  (คุณกัน) ติดต่อ 089-920-1312 หรือ  080-183-9090 หรือ  087-970-1212 

 


Good Morning วันพุธ 27 พฤศจิกายน 2556 22:56

good morning คำทักทายดี ๆ

สวัสดีค่ะ ลูกค้าทุกท่าน หลักสูตรวิทยากรมืออาชีพ ที่เตรียมพร้อมด้วยเทคนิคใหม่ ๆ จากต่างประเทศ 

ที่ให้คุณได้พัฒนาตัวเอง แบบมืออาชีพ ที่พร้อมสำหรับ AEC เพื่อต่อยอดความเป็นมืออาชีพที่เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลก

  หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ Train The Trainer for AEC  


รุ่นที่ 8 (2 วัน) เปิดรับเพียง 12 ท่าน    วันพฤหัสบดี ที่ 19 และวันศุกร์ ที่ 20  ธันวาคม  2556 
 
ค่าบริการหลักสูตร 25,000 บาท ต่อที่นั่ง
 
เปิดรับเพียง 12 ท่าน เท่านั้นค่ะ เพื่อประสิทธิผลในการเพิ่มทักษะฝึกสอนด้วยตัวเอง
 
การถ่ายทอดความรู้ เป็นสิ่งที่สร้างคุณค่าให้กับกลุ่มผู้เรียน ให้ได้รับความรู้ใหม่ มีทักษะ และมีทัศนคติเชิงบวกเพิ่มมากขึ้น การเรียนรู้ที่ดีต้องทำให้เกิดการปฏิบัติ ยินดีนำไปใช้ นำไปฝึกฝน โดยไม่ต้องมีใครมาบังคับ ที่สำคัญผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ ต้องมีเทคนิค ต้องเข้าใจพฤติกรรมของกลุ่มผู้เรียนรู้ที่แตกต่างกัน มีไหวพริบ การเตรียมพร้อม และเครื่องมือการถ่ายทอดความรู้ที่พร้อมต่อยอดในการสร้างศักยภาพของการเป็นวิทยากรมืออาชีพได้อย่างต่อเนื่อง และหลักสูตรนี้ได้ออกแบบมาช่วยสร้างอาวุธสำหรับอาชีพวิทยากรให้กับทุกท่านค่ะ
 
 
   วันพฤหัสบดี ที่ 19 และวันศุกร์ ที่ 20  ธันวาคม  2556 

Coach A มีหลักสูตรพิเศษ Train The Trainer ที่เชื่อมโยงการพัฒนาเทคนิคดี ๆ

ที่ได้รับการยอมรับระดับ International  โดยนำแนวคิดการพัฒนาคนด้านสมองของ Dr. David Rock 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

 • ผู้ที่สนใจต้องการเริ่มต้นอาชีพวิทยากร
 • ผู้ที่เป็นวิทยากรภายในและต้องการสร้างศักยภาพให้กับตัวเอง
 • ผู้ที่ต้องการเรียนรู้และเพิ่มเทคนิคการเป็นวิทยากร
 • พนักงานที่เป็นวิทยากรภายในขององค์กร

 สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับเป็นพิเศษจากหลักสูตรนี้ 

 • รู้จุดเด่นและจุดแข็งของตัวเองได้ชัดเจนมากขึ้น
 • พัฒนา ทักษะและเพิ่มเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
 • สร้างหลักสูตรการสอนที่ตัวเองได้ถนัดได้อย่างมืออาชีพ
 • ได้รับหนังสือและชุดเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับวิทยากรมืออาชีพ

สิ่งที่องค์กรจะได้รับเป็นพิเศษจากหลักสูตรนี้ 

องค์กรจะได้พนักงานที่มีทัศนคติด้านบวก มีแรงจูงใจในการพัฒนาตัวเองและเพื่อนร่วมงานดีขึ้น

พนักงานจะมีแนวทางในการพัฒนาตัวเอง และวิธีเพิ่มศักยภาพให้ตัวเองและทีมงานดีขึ้น

องค์กร จะได้องค์ความรู้ที่ถ่ายทอดและแบ่งปันกันในกลุ่มพนักงานให้เกิดความรู้ใหม่ เพื่อช่วยในการพัฒนางาน พัฒนาคน และส่งมอบบริการที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้า

วันเสาร์ ที่ 27 เดือนกรกฎาคม และวันเสาร์ ที่ 3 สิงหาคม 2556 

Coach A มีหลักสูตรพิเศษ Train The Trainer ที่เชื่อมโยงการพัฒนาเทคนิคดี ๆ

ที่ได้รับการยอมรับระดับ International  โดยนำแนวคิดการพัฒนาคนด้านสมองของ Dr. David Rock 

มาผสมผสานรูปแบบความคิดและเทคนิคการพัฒนาคนด้วยการเข้าใจสมองที่เชื่อมโยงกับพฤติกรรมคน

  ความรู้และทักษะเด่น ๆ ที่ได้รับ

 • เทคนิคการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
 • การใช้ Flip Chart การดึงความสนใจ ส่วนร่วมของผู้เรียน
 • การออกแบบหลักสูตร
 • การออกแบบกิจกรรมระหว่างการสอน
 • การใช้คำถาม
 • การตอบคำถาม
 • วิธีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของเราให้เป็นที่รู้จัก
 • แหล่งความรู้ดี ๆ ที่เป็นห้องสมุดของวิทยากร ที่ต้องพัฒนาทุกวัน
 • เทคนิคการพัฒนาตัวเองของวิทยากรให้เป็นมืออาชีพอย่างยั่งยืน

       

วันที่ 1

 • คุณสมบัติของการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
 • จุดแข็งของวิทยากรที่ควรมีและจำเป็นต้องมี
 • เทคนิคการจัดการความตื่นเต้นของวิทยากร
 • หัวใจของการทำงานวิทยากร
 • บทบาทของวิทยากรสำคัญต่อความสำเร็จของใครบ้าง
 • ภาพรวมและกระบวนการฝึกอบรม
 • วิทยากร ต้องทำอะไรบ้าง
 • การเตรียมพร้อมของวิทยากร
 • เทคนิคสำคัญของวิทยากรมือใหม่
 • ขั้นตอนการออกแบบและวางแผนหลักสูตรการสอน
 • กิจกรรมการเรียนรู้และฝึกฝน (ฝึกการนำเสนอ / การสอน คนละ 7-10 นาที) รอบ

 วันที่ 2

 • เคล็ดลับการออกแบบและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
 • เรียนรู้เทคนิควิทยากรยุคใหม่ ที่สอนให้เกิดประสิทธิผล
 • เทคนิคการใช้น้ำเสียง ภาษากาย และจิตวิทยาในการสอน
 • เครื่องมือสำคัญของวิทยากรมืออาชีพ
 • การใช้เกมและกิจกรรมในการฝึกอบรม
 • กิจกรรมการเรียนรู้และฝึกฝน (ฝึกการนำเสนอ / การสอน คนละ 7-10 นาที) รอบ
 • My Commitments & Positive Feedback Book

กิจกรรมต่อเนื่องอีกสัปดาห์ให้โครงงานผู้เข้าร่วมสัมมนา

นำไปปฏิบัติให้เกิดผลจริงในองค์กรโดยวิทยากรยินดีให้คำปรึกษาต่อเนื่องสัปดาห์

 มีกิจกรรมเดี่ยวและกลุ่มเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ร่วมกัน

ทฤษฎี 40 %  +  เรียนรู้ผ่านกิจกรรม 60 % 

กิจกรรมที่ทำให้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ให้มุมมองด้านบวกที่สร้างความประทับใจ

วิธีการออกแบบหลักสูตร และฝึกเตรียมการสอน

ฝึกการตั้งคำถามกับผู้เรียนรู้ และบริหารจัดการห้องเรียนรู้

 

ทีมงาน Top Service Training

ความตั้งใจและความมุ่งมั่นของเรา คือส่งมอบความรู้ใหม่และประสบการณ์ด้านบวก เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง ในสังคมที่ช่วยต่อยอดและพัฒนาองค์กร ให้แข็งแกร่งและแข่งขันได้อย่างดีเยี่ยม

 

หากสนใจหลักสูตร กรุณาติดต่อ คุณกมลพร  (คุณกัน) ติดต่อ 089-920-1312 หรือ  080-183-9090 หรือ  087-970-1212 

 


Good Morning วันพฤหัสบดี 21 พฤศจิกายน 2556 21:08

good morning คำทักทายดี ๆ

 

โปรแกรม Preview Easy English

วันอาทิตย์ ที่ 8 ธันวาคม 2556

 เวลา 14.00 - 17.00  

 • โปรแกรม Preview ดี ๆ 
  แนะนำแนวคิดดี ๆ และเคล็ดลับ
  การฝึกสไตล์ครูบอมบ์ 
  3 ชั่วโมงดี ๆ คนไทย ฝึกได้ เก่งได่


  วันอาทิตย์ ที่ 8 ธันวาคม 2556
  เวลา 14.00 - 17.00
  จัดโปรแกรม Preview Easy English
  ด้วยแนวทางครูบอมบ์ อิงลิช

  Preview นี้จัดเพื่อให้มั่นใจ
  วิธีใหม่ ๆ ที่ได้ผล ด้วยเทคนิคที่พิสูจน์แล้ว
  พูดอังกฤษได้ง่าย ๆ โครงสร้างถูกต้อง
  ได้ผลเร็ว 

  สำหรับกลุ่มผู้สนใจ โดยเฉพาะโซน นนทบุรี 
  โดยเฉพาะ บางใหญ่
  เพียงช่วยค่าครู ค่าขนมและสถานที่เล็ก ๆ 
  คนละ 500 บาท

  ช่วงแรก 14.00 - 15.30
  โดยครู A
  เคล็ดลับ ฝึกภาษาอังกฤษ 90 วัน
  สไตล์ครูบอมบ์ ไม่เน้น Grammar
  เน้นฟังและพูด สำเนียงอเมริกัน
  เทคนิคพิเศษ 
  เรียนรู้ด้วยเทคนิคสร้าง Little Voice ด้านบวก
  ที่เราทุกคนฝึกได้ ใช้เวลาสั้น แต่ได้ผลเกินคาด

  ช่วงท้าย 15.30 - 17.00
  เรียนจริงกับครูจอย พิเศษ 1 ชั่วโมง
  ครูจอย สอนประจำ ที่ศูนย์ภาษาครูบอมบ์ บางใหญ่ นนทบุรี
  ใจดีและมีเครื่องมือการสอนที่สนุก น่าสนใจ
  English Conversation 
  กิจกรรมสนุก ๆ กับภาษาอังกฤษ
  ที่ฝึกง่าย ฝึกได้ทุกวัน

  รับจำกัด 20 ที่นั่งนะคะ
  ติดต่อเข้าลงชื่ิอเรียนได้ทันทีค่ะ
  ครู A

  เครดิต ครูบอมบ์ 
  เจ้าของเฟรนไชน์ บอมบ์ อิงลิช

ติดต่อ cs@topservicetraining.com


Good Morning วันอังคาร 19 พฤศจิกายน 2556 05:47

good morning คำทักทายดี ๆ

อรุณสวัสดิ์ ค่ะ เพื่อน ๆ ทุก ๆ คน

วันนี้ เป็นวันอังคาร ที่ 19 พฤศจิกายน 2556 ขอให้เป็นวันดี ๆ สดใสและเต็มไปด้วยสีสันของชีวิตนะคะ...

A รู้สึกว่า ตัวเองโชคดีมาก ๆ ที่ได้รู้ว่า เรารักที่จะทำงานอะไร และที่สำคัญคือ.. ได้ทำงานที่ตัวเองรัก...

ตอนนี้ A ได้ทำให้บทบาทของการเป็น Trainer ของ A ดีขึ้น โดยเข้าเรียนหลักสูตร Train The Trainer 

ในโปรแกรมของ T.Harv Eker ซึ่งดีมาก ๆ และได้ Trainer มืออาชีพอย่าง Blair Singer  มาสอน 5 วัน

และเข้าไปเรียนหลักสูตร Sales & Leadership อีกครั้งที่เวียดนาม..

ทำให้การสอนของตัวเอง ยิ่งเป็นมืออาชีพมากขึ้น และพร้อมขยับขึ้นสู่เวที AEC 

โดยตัังใจจะจัดสอนเป็นภาษาอังกฤษ ในช่วงของ AEC

และแน่นอนว่า ความรู้ดี ๆ เจ๋ง ๆ ที่ยอดเยี่ยม A ได้นำมาจัดเข้าหลักสูตร Train The Trainer ในเดือนธันวาคม 2556 นี้แล้วค่ะ

สำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตร Train The Traine ขอให้รีบสมัครนะคะ เพราะเปิดสอนปีละครั้งในเดือนธันวาคม เท่านั้นนะคะ...

กดอ่านรายละเอียดหลักสูตร Train The Trainer   Click ที่นี่

 


Good Morning วันจันทร์ 18 พฤศจิกายน 2556 05:32

good morning คำทักทายดี ๆ

อรุณสวัสดิ์ ยามเช้าค่ะ... ทุก ๆ คน
สัปดาห์นี้ A มีงานสอนหลาย ๆ วัน...
บอกตัวเองเสมอว่า "เรากำลังทำหน้าที่ ครู ผู้ให้แนวคิด และทักษะดี ๆ กับผู้คน"

การสื่อสารกับตัวเอง พูดกับตัวเอง เรากำลังส่งพลังด้านบวกให้ตัวเอง 
ให้สมองรับสารนี้ รับรู้ทุกวัน ดังนั้น สร้างคำถามดี ๆ ให้ชีวิตทุกวันนะคะ...
เราคือใคร 
เราอยากทำอะไร 
ฝันที่ยิ่งใหญ่ของเราตอนนี้ถึงไหนแล้ว 
เราจะทำอย่างไรให้ฝันดี ช่วยเหลือและมีคุณค่าต่อผู้คน 

ด้วยรักจากครู A
วันจันทร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2556


Good Morning วันพฤหัสบดี 14 พฤศจิกายน 2556 23:44

good morning คำทักทายดี ๆ

 

- T o p   S e r v i c e   T r a i n i n g -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

    ข่  า  ว  ดี  !  !   

 

 Discount 30% สำหรับลูกค้า In-House 

 

ที่จองจัด In-House  รีบจองด่วน!!! นะคะ

 

 

ในเดือนธันวาคม 2556  และมกราคม 2557 

 

รีบหน่อยนะคะ... :) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ติดต่อ... M: 087 970 1212


Good Morning วันพฤหัสบดี 14 พฤศจิกายน 2556 08:58

good morning คำทักทายดี ๆ

 

สวัสดีค่ะ ลูกค้าทุก ๆ คน

 

ข่าวดี... สำหรับลูกค้า In-House... 

 

Top Service Training ขอขอบคุณลูกค้า จัดโปรโมชั่นพิเศษ Discount  30% ราคา In-house

Discount 30% สำหรับลูกค้า In-House..

ที่จองจัด In-House  รีบจองด่วน!!! นะคะ

ในเดือนธันวาคม 2556  และมกราคม 2557

รีบหน่อยนะคะ... :) 

ติดต่อ... M: 087 970 1212  

Tel:   02  926  6886  ^^* 

 

 

 


จำนวนผู้เข้าชม: 197007 ท่าน

Good Morning ย้อนหลัง