หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


หลักสูตรฝึกอบรม Public Training / หลักสูตรอบรมภายในองค์กร In-House Training


Public Training หลักสูตรประจำเดือน มกราคมpublic training1. หลักสูตร เรียนรู้ และสร้างสรรค์ Service Mind ปั้นได้ เริ่มต้นได้ง่าย ๆ ที่ตัวเรา...
วิทยากร: Trainer and Coach Taweewan Kamonbutr
วันอบรม: วันพฤหัสบดี ที่ 22 มกราคม 2558
สมาชิก: 4200 บาท | ลูกค้า: 4500 บาท
public training2. Smart Coaching for your life... รุ่นที่ 3 : 9.00 - 16.00
วิทยากร: Trainer and Coach Taweewan Kamonbutr
วันอบรม: วันศุกร ที่ 23 มกราคม 2558
สมาชิก: 4900 บาท | ลูกค้า: 5500 บาท
public training3. หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ Train The Trainer for AEC รุ่นที่ 14 (2 วัน) เปิดรับเพียง 12 ท่าน
วิทยากร: Trainer and Coach Taweewan Kamonbutr
วันอบรม: วันพฤหัสดี ที่ 29 และ วันศุกร์ ที่ 30 มกราคม 2558
สมาชิก: 22000 บาท | ลูกค้า: 25000 บาท
public training5. Life Success Plan and Little Voice รุ่น18
วิทยากร: อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร
วันอบรม: วันเสาร์ ที่ 31 มกราคม 2558
สมาชิก: 999 บาท | ลูกค้า: 4500 บาท

*** กรณีไม่มีข้อมูล Public Training <<โปรดคลิ๊กดูที่ Calendar 2012>>

Public Training หลักสูตรประจำเดือน มีนาคมpublic training1. หลักสูตร Professional Presentation Skill 1 Day / ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ เรียนลัดพิเศษ 1 วัน
วิทยากร: Trainer and Coach Taweewan Kamonbutr
วันอบรม: วันพฤหัสบดี ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558
สมาชิก: 5500 บาท | ลูกค้า: 5900 บาท
public training2. หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ และ ศิลปะการบริการด้วยหัวใจ
วิทยากร: Trainer and Coach Taweewan Kamonbutr
วันอบรม: วันพุธ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
สมาชิก: 5500 บาท | ลูกค้า: 5700 บาท
public training3. หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานให้ได้ผล / How to communication and coordination to effective work
วิทยากร: Trainer and Coach Taweewan Kamonbutr
วันอบรม: วันอังคาร ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
สมาชิก: 4200 บาท | ลูกค้า: 4500 บาท
public training4. หลักสูตร 30 วิธี สร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ :)
วิทยากร: Trainer and Coach Taweewan Kamonbutr
วันอบรม: วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
สมาชิก: 4500 บาท | ลูกค้า: 4800 บาท
public training5. หลักสูตร Easy HR for New HR ในยุค AEC 2015
วิทยากร: โค้ชชวนันท์ ขวัญเอี่ยม หรือ โค้ชอิง
วันอบรม: วันเสาร์ ที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ 2558
สมาชิก: 4500 บาท | ลูกค้า: 4800 บาท
public training6. หลักสูตรพิเศษ... “พูดอย่างมั่นใจ... ต้องใช้ Keyword”
วิทยากร: Trainer Taweewan Kamonbutr
วันอบรม: วันพฤหัสบดี ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558
สมาชิก: 2599 บาท | ลูกค้า: 2599 บาท

 

IN-HOUSE TRAINING - หลักสูตรอบรมภายในองค์กร

ประวัติวิทยากร ที่เชี่ยวชาญ ในด้านบริการ, การขาย, การโค้ช, ธุรกิจ, อุตสาหกรรมการผลิต, ทรัพยากรมนุษย์และอื่น ๆtrainer อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร
trainer อาจารย์ทัศนีย์ จารุสมบัติ
trainer อาจารย์ไพบูลย์  ล้วนวรวัฒน์
trainer อาจารย์ไววิทย์  แสงอลังการ
trainer คุณธัญมัย ทรงอธิกมาศ
trainer อาจารย์ธนุเดช  ธานี
trainer อาจารย์ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์
trainer ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
trainer อาจารย์จิราวรรณ นุตะวานิช
trainer อาจารย์สุณิชชา ชอบชัย
trainer อ.พัชรี แช่มช้อย
trainer อ.สง่า อร่ามวิทย์
trainer อาจารย์กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์
trainer อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
trainer อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า
trainer อาจารย์ณัช อุษาคณารักษ์
trainer อาจารย์สาโรจน์ พึ่งไทย
trainer ครูอ๊อฟ วิทยากรนอกกรอบ
trainer คุณชัยยาณัฐ อนุรัตน์ (โค้ชปุ้ย)
trainer อาจารย์บดี ตรีสุคนธ์
trainer อาจารย์ชิงชัย อิทธิอมรกุลชัย
trainer Trainer PHAKORN ATTANONจำนวนผู้เข้าชม: 18006 ท่าน