หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


หลักสูตรฝึกอบรม Public Training / หลักสูตรอบรมภายในองค์กร In-House Training


Public Training หลักสูตรประจำเดือน ธันวาคม
*** กรณีไม่มีข้อมูล Public Training <<โปรดคลิ๊กดูที่ Calendar 2012>>

Public Training หลักสูตรประจำเดือน มกราคมpublic training1. หลักสูตร Stretch Your Strengths (Strengths Coach) 2 วัน
วิทยากร: Taweewan Kamonbutr Certified Strengths Coach "GALLUP"
วันอบรม: วันเสาร์ ที่ 6 มกราคม และวันอาทิตย์ ที่ 7 มกราคม 2561
สมาชิก: 12900 บาท | ลูกค้า: 15900 บาท
public training2. หลักสูตร Service Mind to Service Excellence
วิทยากร: อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร
วันอบรม: วันอังคาร ที่ 16 มกราคม 2561
สมาชิก: 2999 บาท | ลูกค้า: 5500 บาท
public training3. หลักสูตร ผู้จัดการมือใหม่... ปั้นได้ (เรียนรู้วิธีบริหารงาน บริหารคน วิธีคิดและเครื่องมือที่มีประสิทธิผลสำหรับผู้จัดการ)
วิทยากร: อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร
วันอบรม: วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561
สมาชิก: 2999 บาท | ลูกค้า: 5500 บาท
public training4. หลักสูตรเคล็ดลับการสื่อสารงานบริการและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ
วิทยากร: อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร
วันอบรม: วันศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2561
สมาชิก: 2999 บาท | ลูกค้า: 4500 บาท
public training5. หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผล สำหรับหัวหน้างาน
วิทยากร: อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร
วันอบรม: วันพุธ ที่ 10 มกราคม 2561
สมาชิก: 2999 บาท | ลูกค้า: 5500 บาท
public training6. หลักสูตร ผู้จัดการมือใหม่... ปั้นได้ // New Manager to Professional Managef Public โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดา
วิทยากร: อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร
วันอบรม: วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561
สมาชิก: 4200 บาท | ลูกค้า: 5500 บาท
public training7. หลักสูตร Service Mind to Service Excellence โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
วิทยากร: อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร
วันอบรม: วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2561
สมาชิก: 4200 บาท | ลูกค้า: 5500 บาท

 

IN-HOUSE TRAINING - หลักสูตรอบรมภายในองค์กร

ประวัติวิทยากร ที่เชี่ยวชาญ ในด้านบริการ, การขาย, การโค้ช, ธุรกิจ, อุตสาหกรรมการผลิต, ทรัพยากรมนุษย์และอื่น ๆtrainer อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร
trainer อาจารย์ทัศนีย์ จารุสมบัติ
trainer อาจารย์ไพบูลย์  ล้วนวรวัฒน์
trainer อาจารย์ไววิทย์  แสงอลังการ
trainer คุณธัญมัย ทรงอธิกมาศ
trainer อาจารย์ธนุเดช  ธานี
trainer อาจารย์ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์
trainer ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
trainer อาจารย์จิราวรรณ นุตะวานิช
trainer อาจารย์สุณิชชา ชอบชัย
trainer อ.สง่า อร่ามวิทย์
trainer อาจารย์กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์
trainer อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า
trainer อาจารย์ณัช อุษาคณารักษ์
trainer อาจารย์สาโรจน์ พึ่งไทย
trainer ครูอ๊อฟ วิทยากรนอกกรอบ
trainer คุณชัยยาณัฐ อนุรัตน์ (โค้ชปุ้ย)
trainer อาจารย์บดี ตรีสุคนธ์
trainer อาจารย์ชิงชัย อิทธิอมรกุลชัย
trainer อาจารย์ อิทธินันท์ สันทัศ
trainer อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
trainer ภัทร กิตติมานนท์ (ครูต้อง) Pattara Kittimanonจำนวนผู้เข้าชม: 34480 ท่าน