หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


หลักสูตรฝึกอบรม Public Training / หลักสูตรอบรมภายในองค์กร In-House Training


Public Training หลักสูตรประจำเดือน มีนาคมpublic training1. หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ Train The Trainer for AEC รุ่นที่ 15 (2 วัน) เปิดรับเพียง 12 ท่าน
วิทยากร: Trainer and Coach Taweewan Kamonbutr
วันอบรม: วันพุธ ที่ 25 และวันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2558
สมาชิก: 27000 บาท | ลูกค้า: 29000 บาท
public training2. หลักสูตร Time Management for Life Balance & Effective Work / หลักสูตร เทคนิคการบริหารเวลา สร้างคุณค่า สร้างผลงาน
วิทยากร: Trainer and Coach Taweewan Kamonbutr
วันอบรม: วันพฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม 2558
สมาชิก: 4500 บาท | ลูกค้า: 4800 บาท
public training3. หลักสูตร Performance Coaching for Manager and Supervisor
วิทยากร: Trainer and Coach Taweewan Kamonbutr
วันอบรม: วันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม 2558
สมาชิก: 7500 บาท | ลูกค้า: 7900 บาท
public training4. หลักสูตรเคล็ดลับการสื่อสารงานบริการและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ
วิทยากร: Trainer and Coach Taweewan Kamonbutr
วันอบรม: วันศุกร์ ที่ 20 มีนาคม 2558
สมาชิก: 4200 บาท | ลูกค้า: 4500 บาท

*** กรณีไม่มีข้อมูล Public Training <<โปรดคลิ๊กดูที่ Calendar 2012>>

Public Training หลักสูตรประจำเดือน เมษายน 

IN-HOUSE TRAINING - หลักสูตรอบรมภายในองค์กร

ประวัติวิทยากร ที่เชี่ยวชาญ ในด้านบริการ, การขาย, การโค้ช, ธุรกิจ, อุตสาหกรรมการผลิต, ทรัพยากรมนุษย์และอื่น ๆtrainer อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร
trainer อาจารย์ทัศนีย์ จารุสมบัติ
trainer อาจารย์ไพบูลย์  ล้วนวรวัฒน์
trainer อาจารย์ไววิทย์  แสงอลังการ
trainer คุณธัญมัย ทรงอธิกมาศ
trainer อาจารย์ธนุเดช  ธานี
trainer อาจารย์ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์
trainer ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
trainer อาจารย์จิราวรรณ นุตะวานิช
trainer อาจารย์สุณิชชา ชอบชัย
trainer อ.พัชรี แช่มช้อย
trainer อ.สง่า อร่ามวิทย์
trainer อาจารย์กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์
trainer อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
trainer อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า
trainer อาจารย์ณัช อุษาคณารักษ์
trainer อาจารย์สาโรจน์ พึ่งไทย
trainer ครูอ๊อฟ วิทยากรนอกกรอบ
trainer คุณชัยยาณัฐ อนุรัตน์ (โค้ชปุ้ย)
trainer อาจารย์บดี ตรีสุคนธ์
trainer อาจารย์ชิงชัย อิทธิอมรกุลชัย
trainer Trainer PHAKORN ATTANONจำนวนผู้เข้าชม: 19062 ท่าน