หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


หลักสูตรฝึกอบรม Public Training / หลักสูตรอบรมภายในองค์กร In-House Training


Public Training หลักสูตรประจำเดือน สิงหาคมpublic training1. หลักสูตร จิตตปัญญา เสริมความสุข สร้างความสำเร็จให้ทีม
วิทยากร: Khun Pattara Kittimanon and Taweewan Kamonbutr
วันอบรม: วันอังคาร ที่ 8 และวันพุธ ที่ 9 สิงหาคม 2560
สมาชิก: 6900 บาท | ลูกค้า: 9900 บาท
public training2. หลักสูตร ห้องเรียนพ่อแม่ เพราะรักอาจจะยังไม่เพียงพอ
วิทยากร: วิทยากร Khun Taweewan Kamonbutr and Khun Pattara Kittimanon
วันอบรม: วันจันทร์ ที่ 14 สิงหาคม 2560
สมาชิก: 2900 บาท | ลูกค้า: 3900 บาท

*** กรณีไม่มีข้อมูล Public Training <<โปรดคลิ๊กดูที่ Calendar 2012>>

Public Training หลักสูตรประจำเดือน กันยายนpublic training1. หลักสูตร จิตตปัญญา เสริมความสุข สร้างความสำเร็จให้ทีม
วิทยากร: วิทยากร: Khun Pattara Kittimanon and Taweewan Kamonbutr
วันอบรม: วันเสาร์ ที่ 16 และวันอาทิตย์ ที่ 17 กันยายน 2560
สมาชิก: 6900 บาท | ลูกค้า: 9900 บาท
public training2. หลักสูตร Stretch Your Strengths (Strengths Coach) 2 วัน
วิทยากร: Taweewan Kamonbutr Certified Strengths Coach "GALLUP"
วันอบรม: วันเสาร์ ที่ 9 และวันอาทิตย์ ที่ 10 กันยายน 2560
สมาชิก: 9900 บาท | ลูกค้า: 12900 บาท
public training3. หลักสูตร ผู้จัดการมือใหม่... ปั้นได้ (มีกลยุทธ์ในการทำงานมากขึ้น 2560)
วิทยากร: อาจารย์ ทวีวรรณ กมลบุตร
วันอบรม: วันจันทร์ ที่ 4 กันยายน 2560
สมาชิก: 5500 บาท | ลูกค้า: 5900 บาท
public training4. หลักสูตร Service Excellence (Upgrade 2017)
วิทยากร: Trainer ทวีวรรณ กมลบุตร
วันอบรม: วันจันทร์ ที่ 11 กันยายน
สมาชิก: 5500 บาท | ลูกค้า: 5900 บาท

 

IN-HOUSE TRAINING - หลักสูตรอบรมภายในองค์กร

ประวัติวิทยากร ที่เชี่ยวชาญ ในด้านบริการ, การขาย, การโค้ช, ธุรกิจ, อุตสาหกรรมการผลิต, ทรัพยากรมนุษย์และอื่น ๆtrainer อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร
trainer อาจารย์ทัศนีย์ จารุสมบัติ
trainer อาจารย์ไพบูลย์  ล้วนวรวัฒน์
trainer อาจารย์ไววิทย์  แสงอลังการ
trainer คุณธัญมัย ทรงอธิกมาศ
trainer อาจารย์ธนุเดช  ธานี
trainer อาจารย์ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์
trainer ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
trainer อาจารย์จิราวรรณ นุตะวานิช
trainer อาจารย์สุณิชชา ชอบชัย
trainer อ.สง่า อร่ามวิทย์
trainer อาจารย์กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์
trainer อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า
trainer อาจารย์ณัช อุษาคณารักษ์
trainer อาจารย์สาโรจน์ พึ่งไทย
trainer ครูอ๊อฟ วิทยากรนอกกรอบ
trainer คุณชัยยาณัฐ อนุรัตน์ (โค้ชปุ้ย)
trainer อาจารย์บดี ตรีสุคนธ์
trainer อาจารย์ชิงชัย อิทธิอมรกุลชัย
trainer อาจารย์ อิทธินันท์ สันทัศ
trainer อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
trainer ภัทร กิตติมานนท์ (ครูต้อง) Pattara Kittimanonจำนวนผู้เข้าชม: 33456 ท่าน