หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


หลักสูตรฝึกอบรม Public Training / หลักสูตรอบรมภายในองค์กร In-House Training


Public Training หลักสูตรประจำเดือน กรกฏาคมpublic training1. การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การบริการที่เป็นเลิศ (Personality Development for Service Excellence)
วิทยากร: อาจารย์ กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์
วันอบรม: วันอังคาร ที่ 22 กรกฎาคม 2557
สมาชิก: 4200 บาท | ลูกค้า: 4500 บาท

*** กรณีไม่มีข้อมูล Public Training <<โปรดคลิ๊กดูที่ Calendar 2012>>

Public Training หลักสูตรประจำเดือน สิงหาคมpublic training1. หลักสูตร Professional Presentation Skill 1 Day / ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ เรียนลัดพิเศษ 1 วัน
วิทยากร: Pro. Trainer ทวีวรรณ กมลบุตร
วันอบรม: วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2557
สมาชิก: 5500 บาท | ลูกค้า: 5900 บาท
public training2. หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ Train The Trainer for AEC รุ่นที่ 12 (2 วัน) เปิดรับเพียง 12 ท่าน
วิทยากร: Trainer & Coach ทวีวรรณ กมลบุตร
วันอบรม: วันพุธที่ 20 และ วันพฤหัสบดี ที่ 21 สิงหาคม 2557
สมาชิก: 22000 บาท | ลูกค้า: 25000 บาท
public training3. หลักสูตร Performance Coaching for Manager and Supervisor
วิทยากร: Coach Taweewan Kamonbutr
วันอบรม: วันศุกร์ ที่ 29 สิงหาคม 2557
สมาชิก: 6500 บาท | ลูกค้า: 6900 บาท
public training4. Basic Coaching for your life... รุ่นที่ 1 9.00 - 12.00 (เต็มแล้วค่ะ)
วิทยากร: Coach Taweewan Kamonbutr
วันอบรม: วันอาทิตย์ ที่ 17 สิงหาคม 2557
สมาชิก: 500 บาท | ลูกค้า: 500 บาท

 

IN-HOUSE TRAINING - หลักสูตรอบรมภายในองค์กร

ประวัติวิทยากร ที่เชี่ยวชาญ ในด้านบริการ, การขาย, การโค้ช, ธุรกิจ, อุตสาหกรรมการผลิต, ทรัพยากรมนุษย์และอื่น ๆtrainer อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร
trainer อาจารย์ทัศนีย์ จารุสมบัติ
trainer อาจารย์ไพบูลย์  ล้วนวรวัฒน์
trainer อาจารย์ไววิทย์  แสงอลังการ
trainer คุณธัญมัย ทรงอธิกมาศ
trainer อาจารย์ธนุเดช  ธานี
trainer อาจารย์ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์
trainer ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
trainer อาจารย์จิราวรรณ นุตะวานิช
trainer อาจารย์สุณิชชา ชอบชัย
trainer อ.พัชรี แช่มช้อย
trainer อ.สง่า อร่ามวิทย์
trainer อาจารย์กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์
trainer อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
trainer อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า
trainer อาจารย์ณัช อุษาคณารักษ์
trainer อาจารย์สาโรจน์ พึ่งไทย
trainer ครูอ๊อฟ วิทยากรนอกกรอบ
trainer คุณชัยยาณัฐ อนุรัตน์ (โค้ชปุ้ย)
trainer อาจารย์บดี ตรีสุคนธ์
trainer อาจารย์ชิงชัย อิทธิอมรกุลชัย
trainer Trainer PHAKORN ATTANONจำนวนผู้เข้าชม: 14516 ท่าน