หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


หลักสูตรฝึกอบรม Public Training / หลักสูตรอบรมภายในองค์กร In-House Training


Public Training หลักสูตรประจำเดือน เมษายนpublic training1. หลักสูตร Communication Technique & Tools for Supervisor
วิทยากร: Trainer & Coach ทวีวรรณ กมลบุตร
วันอบรม: วันพุธ ที่ 2 เมษายน 2557
สมาชิก: 5200 บาท | ลูกค้า: 5500 บาท
public training2. หลักสูตร Creative Thinking & Service Excellence
วิทยากร: Trainer & Coach ทวีวรรณ กมลบุตร
วันอบรม: วันพุธ ที่ 30 เมษายน 2557
สมาชิก: 4200 บาท | ลูกค้า: 4500 บาท
public training3. หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานให้ได้ผล / How to communication and coordination to effective work
วิทยากร: Trainer & Coach ทวีวรรณ กมลบุตร
วันอบรม: วันจันทร์ ที่ 28 เมษายน 2557
สมาชิก: 4200 บาท | ลูกค้า: 4500 บาท
public training4. หลักสูตร Professional Presentation Skill 1 Day / ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ เรียนลัดพิเศษ 1 วัน +++ ฟรี +++ Coaching ต่อเนื่องอีก 2 ครั้งผ่าน Online Training
วิทยากร: Trainer & Coach ทวีวรรณ กมลบุตร
วันอบรม: วันพฤหัสบดี ที่ 10 เมษายน 2557
สมาชิก: 6500 บาท | ลูกค้า: 6900 บาท
public training5. Complaint Handling & Service Excellence การจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ
วิทยากร: อาจารย์ กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์
วันอบรม: วันพุูธ ที่ 23 เมษายน 2557
สมาชิก: 4200 บาท | ลูกค้า: 4500 บาท

*** กรณีไม่มีข้อมูล Public Training <<โปรดคลิ๊กดูที่ Calendar 2012>>

Public Training หลักสูตรประจำเดือน พฤษภาคมpublic training1. หลักสูตร Time Management for Life Balance & Effective Work / หลักสูตร เทคนิคการบริหารเวลา สร้างคุณค่า สร้างผลงาน
วิทยากร: Trainer / Coach ทวีวรรณ กมลบุตร
วันอบรม: วันจันทร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2557
สมาชิก: 4200 บาท | ลูกค้า: 4500 บาท
public training2. หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานให้ได้ผล / How to communication and coordination to effective work
วิทยากร: Pro. Trainer ทวีวรรณ กมลบุตร
วันอบรม: วันจันทร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2557
สมาชิก: 4200 บาท | ลูกค้า: 4500 บาท
public training3. หลักสูตรพิเศษ... พูดอย่างมั่นใจ... ต้องใช้ Keyword +++ ฟรี +++ Coaching ต่อเนื่องอีก 2 ครั้งผ่าน Online Training
วิทยากร: Trainer & Coach ทวีวรรณ กมลบุตร
วันอบรม: วันอังคาร ที่ 6 พฤษภาคม 2557
สมาชิก: 6900 บาท | ลูกค้า: 7500 บาท
public training4. หลักสูตร Positive Thinking EQ and How to Manage Your Little Voice
วิทยากร: Coach & Trainer ทวีวรรณ กมลบุตร
วันอบรม: วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557
สมาชิก: 4500 บาท | ลูกค้า: 4900 บาท
public training6. หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ Train The Trainer for AEC รุ่นที่ 10 (2 วัน) เปิดรับเพียง 12 ท่าน
วิทยากร: Trainer & Coach ทวีวรรณ กมลบุตร
วันอบรม: วันจันทร์ที่ 26 และ วันอังคาร ที่ 27 พฤษภาคม 2557
สมาชิก: 22000 บาท | ลูกค้า: 25000 บาท
public training7. การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การบริการที่เป็นเลิศ (Personality Development for Service Excellence)
วิทยากร: อาจารย์ กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์
วันอบรม: วันพุูธ ที่ 28 พฤษภาคม 2557
สมาชิก: 4200 บาท | ลูกค้า: 4500 บาท

 

IN-HOUSE TRAINING - หลักสูตรอบรมภายในองค์กร

ประวัติวิทยากร ที่เชี่ยวชาญ ในด้านบริการ, การขาย, การโค้ช, ธุรกิจ, อุตสาหกรรมการผลิต, ทรัพยากรมนุษย์และอื่น ๆtrainer อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร
trainer อาจารย์ทัศนีย์ จารุสมบัติ
trainer อาจารย์ไพบูลย์  ล้วนวรวัฒน์
trainer อาจารย์ไววิทย์  แสงอลังการ
trainer คุณธัญมัย ทรงอธิกมาศ
trainer อาจารย์ธนุเดช  ธานี
trainer อาจารย์ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์
trainer ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
trainer อาจารย์จิราวรรณ นุตะวานิช
trainer อาจารย์สุณิชชา ชอบชัย
trainer อ.พัชรี แช่มช้อย
trainer อ.สง่า อร่ามวิทย์
trainer อาจารย์กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์
trainer อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
trainer อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า
trainer อาจารย์ณัช อุษาคณารักษ์
trainer อาจารยมงคล กรัตะนุตถะ
trainer อาจารย์สาโรจน์ พึ่งไทย
trainer ครูอ๊อฟ วิทยากรนอกกรอบ
trainer คุณชัยยาณัฐ อนุรัตน์ (โค้ชปุ้ย)
trainer อาจารย์บดี ตรีสุคนธ์
trainer อาจารย์ชิงชัย อิทธิอมรกุลชัยจำนวนผู้เข้าชม: 12895 ท่าน