หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


หลักสูตรฝึกอบรม Public Training / หลักสูตรอบรมภายในองค์กร In-House Training


Public Training หลักสูตรประจำเดือน พฤษภาคมpublic training1. หลักสูตร Time Management for Life Balance & Effective Work / หลักสูตร เทคนิคการบริหารเวลา สร้างคุณค่า สร้างผลงาน
วิทยากร: Trainer and Coach Taweewan Kamonbutr
วันอบรม: วันศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2558
สมาชิก: 4500 บาท | ลูกค้า: 4800 บาท
public training3. หลักสูตร Proactive Working & Service Excellence for SMART People
วิทยากร: Home Training บ้านชัยพฤกษ์ บางใหญ่ วงแหวน-รัตนาธิเบศร์
วันอบรม: วันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2558
สมาชิก: 4200 บาท | ลูกค้า: 4500 บาท
public training4. หลักสูตร Performance Coaching for Manager and Supervisor
วิทยากร: Trainer and Coach Taweewan Kamonbutr
วันอบรม: วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม 2558
สมาชิก: 7500 บาท | ลูกค้า: 7900 บาท
public training5. หลักสูตร เรียนรู้ และสร้างสรรค์ Service Mind ปั้นได้ เริ่มต้นได้ง่าย ๆ ที่ตัวเรา...
วิทยากร: Trainer and Coach Taweewan Kamonbutr
วันอบรม: วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2558
สมาชิก: 4200 บาท | ลูกค้า: 4500 บาท

*** กรณีไม่มีข้อมูล Public Training <<โปรดคลิ๊กดูที่ Calendar 2012>>

Public Training หลักสูตรประจำเดือน มิถุนายนpublic training1. หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานให้ได้ผล / How to communication and coordination to effective work
วิทยากร: Trainer and Coach Taweewan Kamonbutr
วันอบรม: วันศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2558
สมาชิก: 4200 บาท | ลูกค้า: 4500 บาท
public training2. หลักสูตรพิเศษ... “พูดอย่างมั่นใจ... ต้องใช้ Keyword”
วิทยากร: Trainer Taweewan Kamonbutr
วันอบรม: วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2558
สมาชิก: 6200 บาท | ลูกค้า: 2599 บาท
public training3. หลักสูตร เรียนรู้ และสร้างสรรค์ Service Mind ปั้นได้ เริ่มต้นได้ง่าย ๆ ที่ตัวเรา...
วิทยากร: Trainer and Coach Taweewan Kamonbutr
วันอบรม: วันพุธ ที่ 17 มิถุนายน 2558
สมาชิก: 4200 บาท | ลูกค้า: 4500 บาท

 

IN-HOUSE TRAINING - หลักสูตรอบรมภายในองค์กร

ประวัติวิทยากร ที่เชี่ยวชาญ ในด้านบริการ, การขาย, การโค้ช, ธุรกิจ, อุตสาหกรรมการผลิต, ทรัพยากรมนุษย์และอื่น ๆtrainer อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร
trainer อาจารย์ทัศนีย์ จารุสมบัติ
trainer อาจารย์ไพบูลย์  ล้วนวรวัฒน์
trainer อาจารย์ไววิทย์  แสงอลังการ
trainer คุณธัญมัย ทรงอธิกมาศ
trainer อาจารย์ธนุเดช  ธานี
trainer อาจารย์ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์
trainer ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
trainer อาจารย์จิราวรรณ นุตะวานิช
trainer อาจารย์สุณิชชา ชอบชัย
trainer อ.สง่า อร่ามวิทย์
trainer อาจารย์กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์
trainer อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า
trainer อาจารย์ณัช อุษาคณารักษ์
trainer อาจารย์สาโรจน์ พึ่งไทย
trainer ครูอ๊อฟ วิทยากรนอกกรอบ
trainer คุณชัยยาณัฐ อนุรัตน์ (โค้ชปุ้ย)
trainer อาจารย์บดี ตรีสุคนธ์
trainer อาจารย์ชิงชัย อิทธิอมรกุลชัย
trainer Trainer PHAKORN ATTANON
trainer อาจารย์ อิทธินันท์ สันทัศ
trainer อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุลจำนวนผู้เข้าชม: 20087 ท่าน