หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


หลักสูตรฝึกอบรม Public Training / หลักสูตรอบรมภายในองค์กร In-House Training


Public Training หลักสูตรประจำเดือน ตุลาคมpublic training1. หลักสูตรเคล็ดลับการสื่อสารงานบริการและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ
วิทยากร: ทวีวรรณ กมลบุตร
วันอบรม: วันอังคาร ที่ 11 ตุลาคม 2559
สมาชิก: 4200 บาท | ลูกค้า: 4500 บาท
public training2. หลักสูตร Smart Coaching for Your Life
วิทยากร: ทวีวรรณ กมลบุตร
วันอบรม: วันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2559
สมาชิก: 5500 บาท | ลูกค้า: 5900 บาท
public training3. หลักสูตร Positive Thinking EQ and How to Manage Your Little Voice
วิทยากร: Trainer and Coach Taweewan Kamonbutr
วันอบรม: วันพฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม 2559
สมาชิก: 4700 บาท | ลูกค้า: 5200 บาท
public training4. หลักสูตร 30 วิธี สร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ :)
วิทยากร: Trainer and Coach Taweewan Kamonbutr
วันอบรม: วันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม 2558
สมาชิก: 4500 บาท | ลูกค้า: 4800 บาท
public training6. หลักสูตร เรียนรู้ และสร้างสรรค์ Service Mind ปั้นได้ เริ่มต้นได้ง่าย ๆ ที่ตัวเรา...
วิทยากร: อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
วันอบรม: วันพุธ ที่ 19 ตุลาคม 2559
สมาชิก: 4200 บาท | ลูกค้า: 4500 บาท
public training7. หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ Train The Trainer for AEC รุ่นที่ 22 (2 วัน) เปิดรับเพียง 7 ท่าน
วิทยากร: อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร
วันอบรม: วันพฤหัสบดี ที่ 20 และวันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม 2559
สมาชิก: 27000 บาท | ลูกค้า: 29000 บาท

*** กรณีไม่มีข้อมูล Public Training <<โปรดคลิ๊กดูที่ Calendar 2012>>

Public Training หลักสูตรประจำเดือน พฤศจิกายนpublic training1. หลักสูตร Service Mind and The Power of Inner World
วิทยากร: Trainer and Coach Taweewan Kamonbutr
วันอบรม: วันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2559
สมาชิก: 4200 บาท | ลูกค้า: 4500 บาท
public training2. หลักสูตร Service Mind to Service Excellence
วิทยากร: อาจารย์สุวัชชัย แก้วทรัพย์ศักดิ์
วันอบรม: วันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2559
สมาชิก: 5200 บาท | ลูกค้า: 5500 บาท
public training3. หลักสูตร หัวหน้างานกับงานบริหารคน (HR for Non HR)
วิทยากร: อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
วันอบรม: วันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2559
สมาชิก: 5500 บาท | ลูกค้า: 5500 บาท
public training4. หลักสูตร Coaching Your Subordinates
วิทยากร: อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร
วันอบรม: วันพฤหัสบดี ที่ 17 และวันศุกร ที่ 18 พฤศจิกายน 2559
สมาชิก: 20000 บาท | ลูกค้า: 22000 บาท
public training5. ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ หลักสูตร 1 วัน Professional Presentation Skill 1 Day
วิทยากร: Trainer & Coach ทวีวรรณ กมลบุตร
วันอบรม: วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2559
สมาชิก: 5500 บาท | ลูกค้า: 5900 บาท

 

IN-HOUSE TRAINING - หลักสูตรอบรมภายในองค์กร

ประวัติวิทยากร ที่เชี่ยวชาญ ในด้านบริการ, การขาย, การโค้ช, ธุรกิจ, อุตสาหกรรมการผลิต, ทรัพยากรมนุษย์และอื่น ๆtrainer อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร
trainer อาจารย์ทัศนีย์ จารุสมบัติ
trainer อาจารย์ไพบูลย์  ล้วนวรวัฒน์
trainer อาจารย์ไววิทย์  แสงอลังการ
trainer คุณธัญมัย ทรงอธิกมาศ
trainer อาจารย์ธนุเดช  ธานี
trainer อาจารย์ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์
trainer ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
trainer อาจารย์จิราวรรณ นุตะวานิช
trainer อาจารย์สุณิชชา ชอบชัย
trainer อ.สง่า อร่ามวิทย์
trainer อาจารย์กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์
trainer อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า
trainer อาจารย์ณัช อุษาคณารักษ์
trainer อาจารย์สาโรจน์ พึ่งไทย
trainer ครูอ๊อฟ วิทยากรนอกกรอบ
trainer คุณชัยยาณัฐ อนุรัตน์ (โค้ชปุ้ย)
trainer อาจารย์บดี ตรีสุคนธ์
trainer อาจารย์ชิงชัย อิทธิอมรกุลชัย
trainer Trainer PHAKORN ATTANON
trainer อาจารย์ อิทธินันท์ สันทัศ
trainer อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุลจำนวนผู้เข้าชม: 29911 ท่าน