แนวทางการบริการลูกค้าด้วยเทคนิค 3P

แนวทางการบริการลูกค้าด้วยเทคนิค 3P  

Product + Process + People

Product

สินค้าต้องช่วยให้ลูกค้าได้ใช้ประโยชน์และช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้

Process

ขั้นตอนการบริการ ต้องคุณภาพ เป็นการออกแบบบริการที่รวดเร็ว และสะดวก

People

พนักงานพร้อมบริการ ด้วย Service Mind บริก… อ่านต่อ

หลักสูตร การบริการสุดวิเศษ MAGIC SERVICE

หลักสูตร การบริการสุดวิเศษ MAGIC SERVICE

ปัญหาของการบริการ

  • คิดว่าการสร้าง “ความพึงพอใจ” ให้กับลูกค้านั้น สามารถดึงดูดลูกค้าให้อยู่กับเราไปได้นาน
  • คิดว่าการมีจิดใจให้บริการ (Service Mind) นั้นเพียงพอแล้วต่อการให้บริการที่ดี
  • ปฏิบัติต่อลู
อ่านต่อ

Service Essential for Supervisor and Manager

หลักสูตร Service Essential for Supervisor and Manager

 

Trainer & Coach : Taweewan Kamonbutr

หลักสูตรพิเศษ ออกแบบใหม่ ๆ สำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการ ที่ต้องการพัฒนา Service Standard  ของทีมงาน

ให้เป็น Service Excellence ด้วยเครื่องมือของ  Service Essential  จะอ่านต่อ

หลักสูตร Service Excellence in AEC & 10 ways for basic Business English Conversation

หลักสูตร Service Excellence in AEC &

10 ways for basic Business English Conversation

ออกแบบหลักสูตร โดย อ.ทวีวรรณ กมลบุตร
วันอังคาร ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ในปีพ.ศ.  2558 เป็นช่วงเวลาที่เปิดเสรี AEC ที่มีแข่งขันทางด้านธุรกอ่านต่อ

หลักสูตร Creative Thinking & Service Excellence

หลักสูตร Creative Thinking & Service Excellence

 

Updated: วันเสาร์ ที่ 9 มิถุนายน 2555
ออกแบบโดยอาจารย์ ทวีวรรณ กมลบุตร

 

ศักยภาพที่สำคัญ สองด้านสำหรับพนักงานที่จะช่วยทำให้การทำงานในองค์กรประสบความสำเร็จมากขึ้น คือ ความคิดสร้าอ่านต่อ

หลักสูตร Service Excellence (Upgrade 2017)

เรื่อง เทคนิคการสร้างสรรค์งานบริการให้เหนือความคาดหวังของลูกค้า
หลักสูตร Key Success of Service Excellence
Trainer ทวีวรรณ  กมลบุตร
Updated : วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2554
ปรับปรุงหลักสูตร : วันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม 2560

 

หลักการและเหตุผล
องค์กรธุรกิจ หรือหน่วยงานต่าง ๆ อ่านต่อ

หลักสูตร Proactive Working & Service Excellence for SMART People (V.2)

หลักสูตร Proactive Working & Service Excellence for SMART People

อาวุธด้านบริการลูกค้าที่แตกต่าง และสามารถสร้างคุณค่า

ให้ลูกค้าที่น่าประทับใจ

Pro. Trainer   คุณทวีวรรณ  กมลบุตร

Updated: วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2554

ปัจจุบันกับการเปอ่านต่อ

SV17 หลักสูตร Service Excellence & Customer Experience Management (CEM)

หลักสูตร
Service Excellence &
Customer Experience Management(CEM)
ออกแบบหลักสูตร โดย วิทยากร คุณทวีวรรณ กมลบุตร   วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2554
การบริการลูกค้า เป็นงานที่มีความสำคัญและมีคุณค่าต่อลูกค้า ต่อองค์กร และต่อความภาคภูมิใจของผู้ให้บริการ ดังน
อ่านต่อ

SV13 หลักสูตร Service Excellence & Negotiation Skill

หลักสูตร Service Excellence & Negotiation Skill
ออกแบบหลักสูตรโดย อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร
วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554
องค์กรธุรกิจ หรือหน่วยงานต่าง ๆ จึงมุ่งให้ความสำคัญต่อการบริการลูกค้าเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งองค์กรธุรกิจมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องสร้างสรรค์บริการ … อ่านต่อ

SV26 หลักสูตร Proactive Working & Service Excellence for SMART People

หลักสูตร Proactive Working & Service Excellence for SMART People

อาวุธด้านบริการลูกค้าที่แตกต่าง และสามารถสร้างคุณค่า

ให้ลูกค้าที่น่าประทับใจ

วิทยากร   คุณทวีวรรณ  กมลบุตร

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2554 / เวลา 09:00 – 12:00 น.

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (Jasmine City)สุขุมวิท 23 สถอ่านต่อ