ผลงานและประสบการณ์

December 23rd, 2008
ประวัติวิทยากรและที่ปรึกษา
 
อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร
  
การศึกษา :

 

จบการศึกษาระดับปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยบูรพา
Master Business Administration (EX-MBA)

 

ประวัติการทำงาน
• ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)
Senior Manager
• Advance Datanetwork Communications Co., Ltd
Customer Service Manager.
• NP Point Asia Co., Ltd
Marketing Manager
• Loxley Information Service Co., Ltd
Assistant Manager

ปัจจุบัน
• วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระด้าน CRM และ CEM

หัวข้อที่รับบรรยาย
• Service Presentation & Service Strategy
• Manager’s Roles for New Manager
• Customer Service Excellent
• Seven Key Commitments for Excellent Manager
• Key Success of Service Communications
• Effective Coaching for Excellent Manager
• กลยุทธ์บริหารและนำเสนอบริการลูกค้า

ประสบการณ์บรรยาย
• ที่ปรึกษาอิสระด้าน CRM และ CEM ให้กับธุรกิจ SME
• วิทยากรบรรยาย In-House หลักสูตร Service Mind, หลักสูตร Manager’s Roles,
หลักสูตร Service Strategy & Service Presentation, หลักสูตร Coaching
- บริษัท ซี.เอส.ไอ. อินเตอร์โฮลดิ้งส์ จำกัด
- บริษัท D Com จำกัด
- บริษัท นวนครดิสตริบิวชัน เซ็นเตอร์ จำกัด
- บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
- บริษัท อาซีฟา จำกัด
• วิทยากรบรรยาย ให้กับพนักงานบริษัท Advanced Information Service (AIS) จำกัด ระดับ Manager
และระดับพนักงาน ในหัวข้อ “Systematic Problem Solving & Decision Making”
โดยสอนมาแล้วมากกว่า 10 รุ่น แต่ละรุ่นมีประมาณ 25 คน
• วิทยากรบรรยาย ให้ความรู้พนักงานในบริษัท ADC (กลุ่ม SHIN Corp)
- บรรยาย หลักสูตร “Manager’s Roles for New Manager”
- บรรยาย หลักสูตร “Service Strategy and Service Presentation”
- ในหัวข้อ “Service Mind / การให้บริการลูกค้าภายในและภายนอกองค์กรอย่างไรให้ประทับใจ”
- ในหัวข้อ “บทบาทและหน้าที่ที่สำคัญของผู้ให้บริการลูกค้า”
• ปัจจุบันเป็นวิทยากรบรรยาย หลักสูตร “Manager’s Roles for New Manager”
ที่สถาบัน HR Center Co., Ltd.
• ปัจจุบันเป็นวิทยากรบรรยาย หลักสูตร “Service Strategy and Service Presentation”
“Customer Service Excellent ” ที่ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
• ปัจจุบันเป็นวิทยากรบรรยาย หลักสูตร “The Managerial Skills for Manager and Supervisor”
ที่บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
• เป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้พนักงานและคณะอาจารย์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี 2007
• เป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยหอการค้า คณะวิศวกรรม ปี 2007
• เป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้นักศึกษาที่มหาวิทยาลัย ศรีปทุม คณะศิลปะศาสตร์ ปี 2007
• เป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้นักศึกษาที่มหาวิทยาลัย ศรีปทุม ในสาขา เลขานุการ
ในหัวข้อ “ทำอย่างไรให้ได้งานหลังจากจบการศึกษา” ปี 2003

งานเขียนบทความ
• เขียนบทความที่ www.peoplevalue.co.th
• เขียนบทความที่ www.hrcenter.co.th
• เขียนบทความที่ นิตยสาร "Go Training" ของ บริษัท เทรนนิงอินโฟมีเดีย จำกัด
• เขียนบทความ ลงวารสารภายในองค์กร

งานเขียนหนังสือ
• ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้
หนังสือที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้จัดการมือใหม่ ให้เป็นผู้จัดการมืออาชีพได้อย่างมั่นใจ

 

Comments are closed.