หลักสูตรอบรม

June 1st, 2012

ยินดีต้อนรับสู่หลักสูตรอบรม หล้กสูตรสัมมนา หลักสูตรฝึกอบรม ที่มากมายดังนี้

 • Service Communication and Service Presentation
 • Successful Coaching for Manager
 • Seven Key Commitments for Effective Manager
 • สร้าง CRM & CEM เพื่อธุรกิจ SME ให้เติบโตเหนือคู่แข่งขัน
 • Manager’s Roles for New Manager
 • Key Success of Service Communications
 • Systematic Problem Solving & Decision Making
 • The Managerial Skills for Manager and Supervisor
 • Customer Service Excellent
 • Service Strategy and Service Presentation
 • Service Mind บทบาทและหน้าที่ที่สำคัญของผู้ให้บริการลูกค้า
 • Service Mind การให้บริการลูกค้าภายในและภายนอกองค์กรอย่างไรให้ประทับใจ
 • กลยุทธ์บริหารและนำเสนอบริการลูกค้า
 • ทำอย่างไรให้ได้งานหลังจากจบการศึกษา

 

public training / inhouse training

ปฏิทิน ตารางหลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา ปี 2555 (2012)

Comments are closed.