Archive

Posts Tagged ‘Service Mind’

การสร้างสรรค์บริการที่ประทับใจด้วย Service Minded ให้ลูกค้าได้ทุกวัน

December 8th, 2008

เขียนโดย ทวีวรรณ กมลบุตร
วิทยากร  และที่ปรึกษาด้านบริการ CRM CEM

การให้บริการที่ดี ที่น่าประทับใจนั้น ( Service Minded ) เป็นสิ่งที่ลูกค้าค้นหา และตั้งตารอคอยมาโดยตลอด ที่จะได้สัมผัสกับบริการที่ยอดเยี่ยม เพราะบริการที่น่าประทับใจจะสร้างความสุขให้กับลูกค้า สร้างรอยยิ้มเปี่ยมสุขให้เกิดขึ้นกับลูกค้าเสมอ ที่สำคัญบริการที่น่าประทับใจ จะเป็นการสร้างความทรงจำที่ดีให้กับลูกค้าให้ระลึกถึง ให้ยิ้มได้เสมอ เมื่อคิดถึงเรา ( Service Minded )

การที่เราจะสร้างสรรค์บริการที่ประทับใจให้ลูกค้าได้นั้น เราต้องเริ่มต้นเรียนรู้หลายอย่าง แต่สิ่งที่จะขอนำเสนอเป็นเรื่องง่าย ๆ ใกล้ ๆ ตัว ที่เราต้องทำความรู้จักให้คุ้นเคย ให้รู้ได้อย่างชัดเจน คือรู้จักสินค้าและบริการที่เป็นของธุรกิจขององค์กร และรู้จักลูกค้าของงองค์กร ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับพนักงานและผู้ให้บริการทุกส่วนงาน
ดังนั้น เริ่มกันเถอะค่ะ… เรามาสร้างประวัติศาสตร์งานบริการให้ลูกค้าประทับใจกันเลยดีกว่า โดยใช้ service mind เข้ามาช่วย

Read more…

Service Minded

ยินดีต้อนรับสู่ blog ของ อ. ทวีวรรณ กมลบุตร

November 26th, 2008

ยินดีต้อนรับสู่ blog ของ อ. ทวีวรรณ กมลบุตร

จุดประสงค์ที่ดิฉันได้ทำ blog นี้ขึ้น เพื่อต้องการนำบทความดี ๆ ที่เก็บรวบรวมมาเป็นเวลานาน และ บทความที่เขียนเอง มาแบ่งปันให้กับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ และผู้ที่เรียนในหลักสูตรอบรม อย่างน้อยเป็นอีกช่องทางนึง ที่จะให้ทุกคนได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ และดิฉันยินดีที่จะตอบคำถามด้วยความเต็มใจ

ดิฉันมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ หลักสูตรอบรม หลักสูตรสัมมนา ดังนี้ค่ะ

 • Service Communication and Service Presentation
 • Successful Coaching for Manager
 • Seven Key Commitments for Effective Manager
 • สร้าง CRM & CEM เพื่อธุรกิจ SME ให้เติบโตเหนือคู่แข่งขัน
 • Manager’s Roles for New Manager
 • Key Success of Service Communications
 • Systematic Problem Solving & Decision Making
 • The Managerial Skills for Manager and Supervisor
 • Customer Service Excellence
 • Service Strategy and Service Presentation
 • Service Mind บทบาทและหน้าที่ที่สำคัญของผู้ให้บริการลูกค้า
 • Service Mind การให้บริการลูกค้าภายในและภายนอกองค์กรอย่างไรให้ประทับใจ
 • กลยุทธ์บริหารและนำเสนอบริการลูกค้า
 • ทำอย่างไรให้ได้งานหลังจากจบการศึกษา

 

 ดิฉันมีความประสงค์ที่จะนำความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ มาเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจในกลุ่มต่าง ๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เช่น นักเรียน นักศึกษา กลุ่มบุคคลที่ต้องการความรู้ เพื่อนำไปพัฒนาการทำงาน พัฒนาตนเอง หรือ นำไปทำประโยชน์ให้กับสังคม ดิฉันเชื่ออยู่อย่างนึงว่า เราเพียงหนึ่งคน ได้ให้ความรู้กับบุคคล 2-3 คน และแต่ละคนทำเช่นเดียวกัน โดยนำความรู้ไปบอกต่ออีก 2-3 คน จะทำให้เกิดเครือข่ายของความรู้ขึ้นอย่างมหาศาล ซึ่งความรู้เหล่านี้มีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศของเราได้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
 

หลักสูตรอบรม , , , ,