สอนฟรี

December 6th, 2011

เนื่องจากดิฉันมีความประสงค์ที่จะนำความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ มาเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจในกลุ่มต่าง ๆ เช่น นักเรียน นักศึกษา กลุ่มบุคคลที่ต้องการความรู้ เพื่อนำไปพัฒนาการทำงาน พัฒนาตนเอง หรือ นำไปทำประโยชน์ให้กับสังคม ดิฉันเชื่ออยู่อย่างนึงว่า เราเพียงหนึ่งคน ได้ให้ความรู้กับบุคคล 2-3 คน และแต่ละคนทำเช่นเดียวกัน โดยนำความรู้ไปบอกต่ออีก 2-3 คน จะทำให้เกิดเครือข่ายของความรู้ขึ้นอย่างมหาศาล ซึ่งความรู้เหล่านี้มีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศของเราได้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

สำหรับผู้ที่สนใจบริการสอนฟรี ต้องการปรึกษาปัญหาด้านบริหารจัดการ สามารถติดต่อได้ 2 ทางดังนี้

  1. ทางโทรศัพท์: 08-9920-1312
  2. ทาง e-mail : kamonbutr@hotmail.com

หัวข้อเรื่องที่เคยสอน

  1. เคล็ดลับตั้งเป้าหมาย และทำให้สำเร็จ
  2. เริ่มต้นบริหารจัดการแบบผู้จัดการมืออาชีพ
  3. ทัศนคติเชิงบวก สร้างได้

Comments are closed.