Archive

Archive for the ‘Improvement’ Category

เรื่อง ปัจจัยสำคัญของการรักษาและพัฒนาบุคลากรให้พร้อมตั้งรับและก้าวไปข้างหน้าทั้งทีม (ตอนที่ 2)

March 6th, 2009

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2552 เรื่อง ปัจจัยสำคัญของการรักษาและพัฒนาบุคลากรให้พร้อมตั้งรับและก้าวไปข้างหน้าทั้งทีม (ตอนที่ 2) จากตอนที่แล้ว เราได้กล่าวถึง ปัจจัยสำคัญของการรักษาและพัฒนาบุคลากรให้พร้อมตั้งรับและก้าวไปข้างหน้า ทั้งทีม ไป 3 ข้อแล้ว… ต่อจากนี้ เราจะกล่าวถึงอีก 4 ข้อ จบในตอนนี้เลยนะคะ…  เราจะได้นำประยุกต์ใช้เทคนิคนี้ได้ทันเวลากับช่วงเวลาที่องค์กร ต้องการพลังที่แข็งแรงจากพนักงานในการสร้างสรรค์ผลงานฝ่าฟันวิกฤตเศรษฐกิจ ได้ ทบทวนอีกครั้งนะคะ… เรามี 7 ข้อ ที่นำมาใช้ในการรักษาและพัฒนาบุคลากรดังนี้ สิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญของการรักษาและพัฒนาบุคลากรให้พร้อมตั้งรับและก้าวไปข้างหน้าทั้งทีม 1) ทำไมต้องรักษาบุคลากรที่มีเก่ง ดี มีความสามารถ ให้อยู่กับองค์กรให้นานที่สุด? 2) ฝึกพนักงานให้สร้างคำถาม และค้นหาคำตอบ ด้วยตัวเองและทีมงาน 3) พัฒนา EQ เพื่อบริหารอารมณ์อย่างฉลาด ช่วยทำให้พนักงานมีความสุข ส่งผลต่อประสิทธผลของการทำงานที่เพิ่มขึ้น 4) สร้างวิถีการสื่อสารที่แข็งแรง ทั้งองค์กร 5) ปั้นคน ให้เก่งและเป็นคนดี 6) กลยุทธ์การรักษาบุคลากร ·        ส่งเสริม ·        ให้โอกาส ·        เปิดรับความคิดเห็น 7) ให้ทรัพย์สินที่มีค่าให้ติดตัวพนักงาน ·        สร้างการเรียนรู้ ให้ติดตัวพนักงาน ·        ปั้นสติ ให้ติดตัวพนักงาน ·        สร้างมุมมองคิดบวก ให้พนักงาน ครั้งที่แล้ว เขียนไป 3 ข้อแล้ว… คราวนี้ก็ต่อข้อ 4–7 กันเลยนะคะ Read more…

Improvement, Manager, coaching

เรื่อง ปัจจัยสำคัญของการรักษาและพัฒนาบุคลากรให้พร้อมตั้งรับและก้าวไปข้างหน้าทั้งทีม

March 5th, 2009

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2552
 
เรื่อง ปัจจัยสำคัญของการรักษาและพัฒนาบุคลากรให้พร้อมตั้งรับและก้าวไปข้างหน้าทั้งทีม
 

ช่วงต้นปีนี้บอกได้ว่า มีหลาย ๆ องค์กรให้โจทย์สำหรับวิทยากร หรือบริษัทที่จัดสัมมนาในเรื่อง ปัจจัยสำคัญของการการรักษาและพัฒนาบุคลากร ให้ พร้อมตั้งรับกับภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน และพัฒนาศักยภาพพนักงานให้ช่วยสร้างประสิทธิผลของการทำงานให้เดินหน้า ลุยได้อย่างแข็งแรง โดยไม่ใช่เก่งเพียงคนเดียวแต่ต้องเก่งทั้งทีม
 
ด้วย ใจจริงแล้ว ไม่อยากให้การถ่ายทอดความรู้ส่งผ่านเฉพาะช่องทางการจัดสัมมนา จึงขอถือโอกาสนี้ เขียนบทความที่ช่วยให้มุมมองการรักษาคนและพัฒนาบุคลากรให้กับองค์กรอีกด้าน หนึ่งนะคะ…
 
เริ่มกันเลยนะคะ… จะได้ไม่เสียเวลาอ่านเยอะ… แต่ได้เนื้อ ๆ ของวิธีการไปลองคิดและทำจริงจังกันได้เลย
 
สิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญของการรักษาและพัฒนาบุคลากรให้พร้อมตั้งรับและก้าวไปข้างหน้าทั้งทีม

1) ทำไมต้องรักษาบุคลากรที่มีเก่ง ดี มีความสามารถ ให้อยู่กับองค์กรให้นานที่สุด?
2) ฝึกพนักงานให้สร้างคำถาม และค้นหาคำตอบ ด้วยตัวเองและทีมงาน
3) พัฒนา EQ เพื่อบริหารอารมณ์อย่างฉลาด
ช่วยทำให้พนักงานมีความสุข ส่งผลต่อประสิทธผลของการทำงานที่เพิ่มขึ้น
4) สร้างวิถีการสื่อสารที่แข็งแรง ทั้งองค์กร
5) ปั้นคน ให้เก่งและเป็นคนดี
6) กลยุทธ์การรักษาบุคลากร

    * ส่งเสริม
    * ให้โอกาส
    *  เปิดรับความคิดเห็น

7) ให้ทรัพย์สินที่มีค่าให้ติดตัวพนักงาน

    * สร้างการเรียนรู้ ให้ติดตัวพนักงาน
    * ปั้นสติ ให้ติดตัวพนักงาน
    * สร้างมุมมองคิดบวก ให้พนักงาน

 
Read more…

Improvement, Manager, coaching

นาฬิกากับเข็มทิศ เพื่อความสุขและความสำเร็จในชีวิต

December 7th, 2008


เขียนโดย : ทวีวรรณ กมลบุตร

เคยบ้างไหมคะ… ที่มักจะได้ยินเสียงคนโน้น คนนี้ บ่น หรือตัดพ้อต่อว่าเกี่ยวกับเวลา หรือแม้แต่ตัวเราเอง อาจจะเคยพบปัญหาเหล่านี้ และพูดว่า

ไม่ค่อยมีเวลา หรือ
หาเวลาได้ยากจริง ๆ หรือ
ทำไมเวลา ถึงได้หมุนเร็วอย่างนี้ หรือ ทำไมเวลา ผ่านไปรวดเร็วมากขนาดนี้  
 
เราต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่าธรรมชาติได้มอบสิ่งที่ยุติธรรมที่สุด ให้กับมนุษย์เราทุกคน นั่นคือ เวลา เราทุกคน มีเวลาเท่าเทียมกันคือ 24 ชั่วโมงในหนึ่งวัน  แต่หลาย ๆ คน ขณะที่มีเวลาอยู่กับตัวเองนั้น  บางครั้งอาจไม่ได้เห็นคุณค่าของเวลาที่ได้รับ บางครั้งกลับทิ้งเวลาให้หายไปกับความว่างเปล่า ไร้คุณค่า แล้วก็จะนั่งเสียดายทีหลังว่า…     ทำไมเราไม่ได้ทำเรื่องนี้ เมื่อวันนั้นนะ

Read more…

Improvement ,