Home > Improvement, Manager, coaching > เรื่อง ปัจจัยสำคัญของการรักษาและพัฒนาบุคลากรให้พร้อมตั้งรับและก้าวไปข้างหน้าทั้งทีม

เรื่อง ปัจจัยสำคัญของการรักษาและพัฒนาบุคลากรให้พร้อมตั้งรับและก้าวไปข้างหน้าทั้งทีม

March 5th, 2009

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2552
 
เรื่อง ปัจจัยสำคัญของการรักษาและพัฒนาบุคลากรให้พร้อมตั้งรับและก้าวไปข้างหน้าทั้งทีม
 

ช่วงต้นปีนี้บอกได้ว่า มีหลาย ๆ องค์กรให้โจทย์สำหรับวิทยากร หรือบริษัทที่จัดสัมมนาในเรื่อง ปัจจัยสำคัญของการการรักษาและพัฒนาบุคลากร ให้ พร้อมตั้งรับกับภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน และพัฒนาศักยภาพพนักงานให้ช่วยสร้างประสิทธิผลของการทำงานให้เดินหน้า ลุยได้อย่างแข็งแรง โดยไม่ใช่เก่งเพียงคนเดียวแต่ต้องเก่งทั้งทีม
 
ด้วย ใจจริงแล้ว ไม่อยากให้การถ่ายทอดความรู้ส่งผ่านเฉพาะช่องทางการจัดสัมมนา จึงขอถือโอกาสนี้ เขียนบทความที่ช่วยให้มุมมองการรักษาคนและพัฒนาบุคลากรให้กับองค์กรอีกด้าน หนึ่งนะคะ…
 
เริ่มกันเลยนะคะ… จะได้ไม่เสียเวลาอ่านเยอะ… แต่ได้เนื้อ ๆ ของวิธีการไปลองคิดและทำจริงจังกันได้เลย
 
สิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญของการรักษาและพัฒนาบุคลากรให้พร้อมตั้งรับและก้าวไปข้างหน้าทั้งทีม

1) ทำไมต้องรักษาบุคลากรที่มีเก่ง ดี มีความสามารถ ให้อยู่กับองค์กรให้นานที่สุด?
2) ฝึกพนักงานให้สร้างคำถาม และค้นหาคำตอบ ด้วยตัวเองและทีมงาน
3) พัฒนา EQ เพื่อบริหารอารมณ์อย่างฉลาด
ช่วยทำให้พนักงานมีความสุข ส่งผลต่อประสิทธผลของการทำงานที่เพิ่มขึ้น
4) สร้างวิถีการสื่อสารที่แข็งแรง ทั้งองค์กร
5) ปั้นคน ให้เก่งและเป็นคนดี
6) กลยุทธ์การรักษาบุคลากร

    * ส่งเสริม
    * ให้โอกาส
    *  เปิดรับความคิดเห็น

7) ให้ทรัพย์สินที่มีค่าให้ติดตัวพนักงาน

    * สร้างการเรียนรู้ ให้ติดตัวพนักงาน
    * ปั้นสติ ให้ติดตัวพนักงาน
    * สร้างมุมมองคิดบวก ให้พนักงาน

 
1) ทำไมต้องรักษาบุคลากรที่มีเก่ง ดี มีความสามารถ ให้อยู่กับองค์กรให้นานที่สุด?

ทำไมต้องรักษาบุคลากรที่มีเก่ง ดี มีความสามารถ ให้อยู่กับองค์กรให้นานที่สุด?
เหตุผลคือ…
เพราะ คนเป็นกลไกสำคัญขององค์กร ทำให้องค์กรเติบโตอย่างแข็งแรง เพราะพนักงานทุกคนเคลื่อนไหว จึงทำให้องค์กรมีชีวิตพร้อมเติบโตได้อย่างมีศักยภาพ
 
 
2) ฝึกพนักงานให้สร้างคำถาม และค้นหาคำตอบ ด้วยตัวเองและทีมงาน
เคยไหมคะ… เราในบทบาทที่เป็นหัวหน้า คอยตั้งคำถาม คอยหาวิธีการและป้อนให้ลูกน้อง รับรู้บ่อย ๆ …
โดย ที่เราพลาดไป ไม่ได้ฝึกให้ทีมของเรา หัดคิด เริ่มตั้งคำถาม หรือ คิดวิธีการในการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง ตรงนี้หล่ะค่ะ… เป็นจุดบอด… สำหรับหลาย ๆ องค์กร ที่ป้อน… มากเกินไป…
 
แน่นอนค่ะ… เราต้องการให้พนักงานเก่งเพิ่มขึ้น มีความสามารถมากขึ้น แต่วิธีคิดเป็นเรื่องสำคัญ…
 
3) พัฒนา EQ เพื่อบริหารอารมณ์อย่างฉลาด
ช่วยทำให้พนักงานมีความสุข ส่งผลต่อประสิทธผลของการทำงานที่เพิ่มขึ้น
 
เรื่อง EQ สำคัญไหม… สำคัญมากค่ะ… สำหรับเราทุกคน และเราใช้ EQ อยู่ในชีวิตประจำวันของเราเสมอ ดังนั้นเรามาทำความรู้จักและบริหาร EQ กันให้สนุกดีกว่า เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้น
 
E.Q. (Emotional Quotient) ความฉลาดทางอารมณ์ คือความสามารถในการบริหารอารมณ์ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับ สถานการณ์ต่าง ๆ มีความเข้าใจอารมณ์ของตนและผู้อื่น
 
ใน ช่วงนี้ พนักงานในทุกระดับ ในหลาย ๆ องค์กร หรือแม้แต่ประชาชนคนอื่น ๆ ตั้งแบกรับความเครียดกันมากมาย สำหรับพนักงาน อาจจะต้องแบกรับความเครียดเป็นสองเท่า ทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบที่มากขึ้นในองค์กร และความรับผิดชอบต่อครอบครัว ซึ่งหากองค์กร เข้าใจและพยายามช่วยทำให้พนักงานได้
ผ่อน คลายได้มากขึ้น รู้สึกดีขึ้น มีรอยยิ้มมากขึ้นในการทำงาน มีเสียงหัวเราะบ้างในการทำงานร่วมกัน ก็จะเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน… สิ่งเหล่านี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเสริมสร้าง EQ ที่ดีให้เกิดขึ้นกับตัวพนักงาน และเชื่อไหมคะว่า… การทำงานอย่างมีความสุข จะส่งผลอย่างมหัศจรรย์กับผลงานที่แสดงออกมาอย่างชัดเจน
 
วันนี้ ขอพักไว้ 3 ข้อก่อน… จะต่อข้อที่ 4 – 7 ในสัปดาห์ถัดไปนะคะ…
 
 
ด้วยความปรารถนาดีค่ะ… ทวีวรรณ กมลบุตร
 

Improvement, Manager, coaching

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.